Seniorklub LFSO og Sdr. Resen

Torsdagsmøde den 8. november 2022

Referat torsdagsmøde 9. februar 2017

Referent: Jørn Hansen

Mødet havde nedenstående dagsorden

Dagsorden torsdagsmøde den 9. februar.

Kaffehold: Preben K. Jensen, Per Højvang og Hans Boel.

1. Kaffe og sang

2. Siden sidst

3. Kommende aktiviteter

4. Eventuelt

5. Video

1.  Gustav annoncerede efter kaffen at dagsordenen var ændret da overlæge Jens Ole Dich ville holde en demostration og fortælle om de hjerteproblemer der kan fører til at man skal bruge en hjertestarter.

Jens Ole lavede en medrivende forklaring om hvad det kunne skyldes at folk faldt om og ikke var til at komme i forbindelse med , Ring 112 og følg deres instrukser, slå højtaler funktionen til på din telefon så du kan lægge den på hjorden, hvis du ikke har en telefon der kan kontakte 112 skal du først undersøge  om personen trækker vejret, hvis ja. læg personen i aflåst sideleje. hvis nej, så gå igang med hjertemassage og hvis der er en hjertestarter i nærheden så er det frem med den. 112 leder dig videre ligesom  hjertestarteren fortæller dig punkt for punkt hvad du skal gøre. Jens Ole pointerede! at her kan du ikke gøre noget forkert, for det eneste der er sikkert er, at hvis du ikke gør noget dør personen inden 10 minutter.

2.  Herefter sang vi den meget aktuelle "Sneflokke komer vrimlende".

3.  Derefter var der en runde siden sidst, der var kun et par stykker der havde været ved fjorden, og Ejner og Sigfred havde været i gudenåen. Jeg havde været ved Roslev havn der var ingen fisk, men jeg havde en fin oplevelse da jeg skræmte 7 mosehornsugler op der lå på vandsiden af strandvolden og jeg var et par meter fra dem. Holger og Philip havde også været afsted, men havde ikke set den mindste antydning af fisk. Philip kunne dog berette han havde fået foretaget skælprøve  på hans store 12,1 kg´s fisk og nu havde han fået resultatet efter at have rykket.

Han fisken var 7.5 år gammel, de første 2 år havde den tilbragt i ferskvand derefter 3,5 år i saltvand så 1. gydevandring igen ud i saltvand 2. gydevandring igen saltvand 3. gydevandring hvor den endte sine dage for enden af Philip´s stang, på det sidste ophold i saltvand var den blevet 4 cm længere. Gustav havde været i Kolind sund og der fået en opgænger med rogn.

4.  Der blev ikke fastlagt ture, men ad-hoc ture til Djursland og f.eks P&T laves når forholdene er til det. Det var blevet sent så vi sluttede mødet. 

Jens OLe anbefalede en ambu lifekey nøglering (den forhindre at man kommer i forbindelse med personens sekreter ved  hjertemassage). og  gav en opfordring til at alle  fik installeret appen 112.

Nyeste kommentarer

12.10 | 07:09

Kommer ikke til pakning af Cardinalen skal til læge

05.09 | 08:30

Jeg kommer til klubmesterskab kl. 08.00

30.08 | 12:56

Jeg kommer til klummesterskabet 8 September kl. 8

22.08 | 20:41

Frank U. Knop Struer har meldt sig ud.