Seniorklub LFSO og Sdr. Resen

Torsdagsmøde den 8. november 2022

Referat torsdagsmøde den 6. april

Referent Jørn Hansen

Mødet havde nedenstående dagsorden

Dagsorden torsdagsmøde den 6. April

 Kaffehold: Lars Bjerni Therkelsen, Per Rasmussen og Hans Boel.

1. Kaffe og sang

2. Siden sidst

3. Kommende aktiviteter 

4. Livshistorie ved Preben K. Jensen oh Henning Larsen 

5. Eventuelt

6.Video

1.  Visang "Det haver så nyligen regnet" før kaffen og "det er i dag et vejr" efter.

2.  Sigfred havde været nogle gange i Gudenåen, men kun fanget gedder, han havde fanget 2 ørreder på Langer odde på 42 og 47 cm, han havde startet krebsesæsonen og havde fanget en del. Einar havde en spørgsmål om signalkrebs, se under Nyt fra medlemmer. Kaj Ove havde fået fisk på 40 og flotte 58cm i åen, det var opgangsfisk. Preben K. havde fået en nedgænger. Ken 1 på 46 på kysten. Philip en nedgænger på kysten på 52, Preben havde en følger på vore fangstløse Djurslandstur og Ole kystfisk på 40 og 58 cm.

3.  Vi holder i år vor sommerfrokost den 8. juni, planlægning senere. Byarkivar Niels Mortensen kommer på næste møde den 11. maj og holder et fordrag om Karup å. Den 11. april er der en Guden å tur.Harald undersøger P&t tur til Munkbro fiskesø lidt syd Holstebro i maj. Vi talte endvidere om Fur og Pighvar.

4.  Preben K. Jensen fortalte livshistorie om soldatertip som MP, Derefter stod han til søs som maskinmester hos A. P. Møller. Preben blev gift fik 3 børn og blev skilt, arbejdede hos Jydsk Aluminium, derefter ved varmeforsyningen i Herning, Blev førtidspensionist i 13, tog til Island hvor han blev gift 2. gang, der var der laksefiskeri.

Henning Larsen, født i 53 i sønderjylland, Havde en hård barndom hvor han lærte at fiske på den hårde måde. Fik arbejde på et gods senere maskinarbejder hos flyvevåbnet i Skrydstrup og mødte sin kone i Karup, og arbejdede senere som servicetekniker.

5.  Eventuelt løst snak.

6.  Video. Vi så Multe på flue.

Nyeste kommentarer

12.10 | 07:09

Kommer ikke til pakning af Cardinalen skal til læge

05.09 | 08:30

Jeg kommer til klubmesterskab kl. 08.00

30.08 | 12:56

Jeg kommer til klummesterskabet 8 September kl. 8

22.08 | 20:41

Frank U. Knop Struer har meldt sig ud.