Seniorklub LFSO og Sdr. Resen

Torsdagsmøde den 8. november 2022

Referat Torsdagsmøde 11. maj 2017

Referent: Jørn Hansen

Mødet havde nedenstående dagsorden.

Dagsorden torsdagsmøde den 11. maj

 Kaffehold: Jens Peder Madsen, Martin Poulsen og Hans Boel.

 1. Kaffe og sang

2. Siden sidst

3. Kommende aktiviteter 

4. Foredrag ved Byarkivar Niels Mortensen om Karup å

5. Eventuelt

6.Video

Dagsordenen blev lidt anderledes da Niels Mortensen brugte anden del af mødet, se derom senere.

1. Vi sang "Nu er dagen fuld af sang" hvorefter vi drak kaffe.

2. Vi diskuterede sommerfrokosten og da det gamle køkkenhold havde meldt fra, blev et nyt hold dannet. Tonny, Martin, Eigil og Hans Boel vil står for maden, og det normale kaffehold Jørgen Carlsen, Per Mark og Sigfred Madsen står for borddækningen.

Eigil orienterede om den forestående P&T tur til Munkbro og om den aftale han og Harald havde lavet med ejeren. prisen for 4 timers fiskeri med indlagt pause er aftalt til 126 kr.

3. Herefter fortalte byarkivar Niels Mortensen om Skive/Karup å. Han fortalte om de reguleringer der har fundet sted på især den nedre del af ådalen, han berettede også om de projekter der heldigvis var gået i sig selv igen.

Hans fortælling var meget orienteret om åens udvikling ved Skive og hvordan å havde påvirket byens udvikling, Han omtalte en bog af Svend Lautsen (jeg kan desværre ikke finde titlen.

Jeg har desværre ikke mere da jeg skulle til mekaniker for at hente min bil.

Nyeste kommentarer

12.10 | 07:09

Kommer ikke til pakning af Cardinalen skal til læge

05.09 | 08:30

Jeg kommer til klubmesterskab kl. 08.00

30.08 | 12:56

Jeg kommer til klummesterskabet 8 September kl. 8

22.08 | 20:41

Frank U. Knop Struer har meldt sig ud.