Seniorklub LFSO og Sdr. Resen

Torsdagsmøde den 8. november 2022

Torsdagsmøde den 9. november

Referat fra torsdagsmøde 9. november

Referent: Jørn Hansen

Mødet havde nedenstående dagsorden.

Dagsorden torsdagsmøde den 9. november

Kaffehold: Eigil Møller, Eigil Nedergaard og Hans Boel.     

1. Kaffe og sang

2. Siden sidst

3. Kommende aktiviteter 

4. Livshistorie ved Per Højvang.  

5. Eventuelt

6. Video 

1.  vi sang influenca vaccinations sangen "Stikkes eller ej". Og der efter var der kaffe og brød.

2. Siden sidst. Martin havde fanget en blank laks på flue i gudenåen på 82 cm, 4,56 kg. Finn fortalte om en sølvblank steelhead, Oluf havde fanget 2 på kysten, Peder Riisgård havde fanget 8 i år, Preben havde været i Kolindsundkanalen,  jeg selv havde fanget undermålere i fjorden logesom Holger, Philip havde fået blankfisk på 58-, 54cm ialt 3 fisk fra fjorden. Gustav havde været ved vindmøllerene ved Ebeltoft.

3. Per var ikke forberedt på historie, så vi hørere senere.

4.   Der blev drøftet en demotur til fiskepladserne ved karup å, Einar tilbød at være guide, Einar og jeg har senere aftalt at det først bliver forud for næste sæson. Vi talte om en djurslandstur og Henning undersøger en P&T tur. 

5.  

6.  Vi så en film om fiskeri i Norge

Nyeste kommentarer

12.10 | 07:09

Kommer ikke til pakning af Cardinalen skal til læge

05.09 | 08:30

Jeg kommer til klubmesterskab kl. 08.00

30.08 | 12:56

Jeg kommer til klummesterskabet 8 September kl. 8

22.08 | 20:41

Frank U. Knop Struer har meldt sig ud.