Seniorklub LFSO og Sdr. Resen

Torsdagsmøde den 8. november 2022

Referat torsdagsmøde 11. januar 2018

Referent: Jørn Hansen

Mødet havde nedenstående dagsorden.

 

Kaffehold: Ole Maach, Ken Persson og Hans Boel.

1.  Kaffe og sang

2.  Årsmøde

3.  Siden sidst

4.  Kommende aktiviteter

5.  Eventuelt

6.  Evt. video

1.  Før kaffen sang vi "I østen stiger solen op"

2.  Gustav bød velkommen til vort årsmøde, forsamlingen blev enige om at bestyrelsen fortsatte uændret.

Eigil aflagde regnskab og klubben havde i 2017 et overskud på kr. 1375 og sammen med overskudet fra 2016 på kr. 2.198,42 giver det en formue ved udgangen af 2017 på kr. 3.573,42.

Jeg sætter regnskabet ind som et billed i forbindelse med dette referat.

Eigil bad om at kontigentet på kr. 200 blev indbetalt inden næste møde på konto.

reg nr. 5347 kontonr. 2633740

3.  Siden sidst. Ikke mange havde noget at berette om fiskeri siden sidst, jeg havde været afsted et par gange og også fanget nogle undermålere, Einer havde besøgt gydebanker og set mange fisk,Palle havde været på Mors uden nogen fangst. Finn havde vøret en tur på Fyn, Philip havde fået en på 49 cm samt undermålere, Ole havde ligeledes taget nogle undermålere, Holger havde flere fisk i fryseren og tabt større fisk.

4.  Før næste møde den 8. februar regner Sigfred med at der skal pakkes blade, når det vides med sikkerhed sender jeg mail rundt.

Også efter næste møde kl. 17.00 er der ålespisning for tilmeldte (Jeg opretter en tilmeldingsside). Der er bindende tilmelding med seneste tilmelding 25. januar.

prisen er 100 kr der betales på dagen.

Vi genoptager punktet livshistorier, i første omgang for de nye medlemmer. Vi talte om mulige ture. Ken vil se på muligheden for en tur til Ertebølle, Henning er obs. på Pighvar muligheder, Gustav holder øje med fiskeriet ved Djursland og laver tur når vejr og vind er til det i marts/april. Vi skal stadig have  ture til Karup å, gudenåen og andre vandløb, storåen blev nævnt, ligesom vi da også skal have hyggeture til P&T.

Niels A. K. Hansen vil forsøge at arrangere et foredrag med hans søn Rasmus Kragh om hans Mount Everest forsøg.

5. Eventuelt 

6.  Vi så en norsk video om laksefiskeri med enhåndsfluestang.

Nyeste kommentarer

12.10 | 07:09

Kommer ikke til pakning af Cardinalen skal til læge

05.09 | 08:30

Jeg kommer til klubmesterskab kl. 08.00

30.08 | 12:56

Jeg kommer til klummesterskabet 8 September kl. 8

22.08 | 20:41

Frank U. Knop Struer har meldt sig ud.