Seniorklub LFSO og Sdr. Resen

Torsdagsmøde den 8. november 2022

Torsdagsmøde 14. juni 2018

Referent: Jørn Hansen

Mødet havde nedenstående dagsorden.

Kaffehold: Hans-Peters Eggers, Preben Skiffard og Hans Boel.

1.  Kaffe og sang

2.  Siden sidst

3.  Livshistorie Ved Eigil Amlund

4.  Kommende aktiviteter

5.  Eventuelt

6.  Evt. video

1.  Vi sang før kaffen "du danske sommer jeg elsker dig".

2.  Side sidst. Johan havde været på kuttertur fra Hirtshals, der havde været mange små torsk. Kaj Ove havde fanget mange regnbuer i Karup å oppe ved Karup. Ejner havde fået en hø på 5,8 kg og i storå havde han fået en gedde på 102cm. Finn havde været i Mørum, og efter en rask beslutning tog han en tur til Gjerrild klint, her fangede han mange fjæsinger, hornfisk, en hø på 44 cm og en havbars der blev sat ud igen. Oluf har som en af de få fået en god fisk i Karup å en 5 kg's opgangsfisk. Sigfred har taget en laks i Skjern å på 5 kg. Philip har forsøgt i skjern-, karup- og storå, men ikke fået noget. Holger, Preben og Gustav har fanget hornfisk. Gustav fortalte om et møde ved Glatved strand om modstanden mod flere havbrug, der er pt. 37 ansøgninger.

3.  Eigil Amlund fortalte livshistorie, han har 10 års skolegang hvorefter han blev udlært kok, først sejlede han med ØK som skibskok senere kokkerede han i restaurant, Eigil kom derefter til Post Danmark  hvor han var i 32 år indtil han gik på efterløn. Eigil har fisket på kysten og i Norge, hans tilknytning til LFSO startede da han blev udtrukket til et årskort gennem et dagkort han havde lagt i en kasse ved fiskevandet.

4.  Vi talte om klipning af kanter, Sigfred lavede en liste. Einer og Sigfred ville stå for etableringen af parkeringsplads ved Bærs.

5.  Holger gjorde os opmærksom på at det nu er muligt at melde observationer af sæler i fjorden og i åen på dette site  https://www.limfjordsraadet.dk/projekter/saelobservationer/

Dette link bliver lagt ind på vores hjemmeside under Link til Websider-lystfiskerforeninger og forbund.

6. Der blev ikke vist video

 

 

Nyeste kommentarer

12.10 | 07:09

Kommer ikke til pakning af Cardinalen skal til læge

05.09 | 08:30

Jeg kommer til klubmesterskab kl. 08.00

30.08 | 12:56

Jeg kommer til klummesterskabet 8 September kl. 8

22.08 | 20:41

Frank U. Knop Struer har meldt sig ud.