Seniorklub LFSO og Sdr. Resen

Torsdagsmøde den 8. november 2022

Torsdagsmøde 13. september 2018

Referent: Jørn Hansen

Mødet havde nedenstående dagsorden.

Kaffehold: Johan Schulz Petersen, Arne Præstegaard og Hans Boel.

1.  Kaffe og sang

2.  Siden sidst

3.  Livshistorie ved Per Rasmussen

4.  Kommende aktiviteter

5.  Eventuelt

6.  Evt. video 

1.  Efter kaffen sang vi "Blæsten går frisk over limfjordens vande"

2.  Siden Sidst: Martin har fået en laks i Skjern å. Jeg har også fået en laks i Skjern å, og jeg har prøvet at få makreller i Hanstholm uden held og ligesådan i fjorden. Niels Jørgen Haarbo havde fået 7 makreller fra stranden i Hanstholm. Tonny havde været i Randers fjord og fået en pose skrubber. Johan havde været ved åen ved Karstoft før mødet og ikke set fisk, men havde haft en flot oplevelse med en ræv der flygtede fra ham over kanal og marker. Per Simonsen havde fanget en aborre og haft et par Bønnelykker (nap i fluen) ved åen. Einar havde fået et par stykker. Claus Nymann havde fået en flot blanklaks på 95 cm i Skjern å. Philip havde været ved Skjern å nogle gange uden fisk, det var dog lykkedes ham at gå i bløden så tøjet blev totalt vådt, I Karup å havde han fået små ørreder, på vej til Sjælland havde han fisket på Sjællands odde og der fanget nogle undermålere. Preben Skiffard havde fanget nogle makreller. Gustav havde ikke fangst at fortælle om, men han fortalte om bestandsanalyse i Grenå.

3. Per Rasmussen Fortalte at han havde levet sit halve liv på Grønland i Sisimiut efter at have været en kort tid i Jakobshavn, Per arbejdede som tømre/snedker. Han fiskede fjeldørreder og havfiskeri efter torsk, rødfisk og helleflynder. På Grønland havde Per mange oplevelser også nogle grimme, blandt andet var han vidne til et helikopterstyrt. Per rejste fra Grønland i 2011.

Efter Grønland købte Per et ældre hus i Vridsted, som han kunne renovere, et arbejde der stadig pågår.

Per stammer fra Københavns området og hans opvækst skete i Slangerup.

Per er en ivrig fotograf og han havde lagt flere album frem med billeder fra hans tid i Grønland til gennemsyn.

Efter Per kom Per Mark der fortalte om et uheld han havde været involveret i og som havde bevirket at han skulle op til køreprøve igen. Han var kommet til at berøre en cyklist der kom susende ned af slotsgade og Per var ved at svinge til højre ad sdr. boulevard, der var ikke sket andet end at forhjulet på cyklen slog lidt, hvilket Per selvfølgelig ville erstatte, men cyklisten meldte det til politiet om aftenen og så gik sagen sin gang. Per sagde at for sådan nogle gamle nisser som os er det sin sag at komme på Skolebænk igen ligesom det at se sig over skulderen til køretimerne ikke er nemt, men nu er Per på den anden side og har kortet igen.

4. Den 12. november er det 10 år siden at klubben blev startet og vi vil i den forbindelse markerer dette på mødet 8. november og der blev talt om at få lavet en forret af signalkrebs, derefter blev fangsten af disse diskuteret og 4. oktober blev valgt til dagen. Der er lavet en tilmeldingsside med detaljer og tilmelding.

Medens jeg ikke var tilstede blev der talt om en gudenå tur. Hvis der bliver fanget rimeligt her til gudenåkonkurrencen synes jeg det skal ske her i september fiskene bliver ikke kønnere hvis vi venter, selvom der kan købes dagkort til 31. oktober. Turen vil blive rundsendt med mail.

5 og 6. Vi nåede ikke disse 2 punkter

Nyeste kommentarer

12.10 | 07:09

Kommer ikke til pakning af Cardinalen skal til læge

05.09 | 08:30

Jeg kommer til klubmesterskab kl. 08.00

30.08 | 12:56

Jeg kommer til klummesterskabet 8 September kl. 8

22.08 | 20:41

Frank U. Knop Struer har meldt sig ud.