Seniorklub LFSO og Sdr. Resen

Torsdagsmøde den 8. november 2022

Torsdagsmøde den 10. januar 2019.

Referent: Jørn Hansen

Mødet havde nedenstående dagsorden.

Kaffehold: Peder Riisgaard, Per Løndal og Hans Boel

1.  Kaffe og sang

2.  Årsmøde og regnskab

3.  Siden sidst

4.  Kommende aktiviteter

5.  Livshistorie ved Per Løndal

6.  Eventuelt

7.  Evt. video.

1.  47 var til stede heriblandt  Frank Knop og Steen Roslev der ønskede at blive medlemmer af klubben. Velkommen til Frank og Steen. Vi sang "Noget om kraft" af Haldan Rasmussen og så gik vi til kaffen og brødet.

2.  Næste punkt på dagsordenen var årsmøde med regnskab. Gustav spurgte om nogen havde forslag til ændringer af klubbens drift og ledelse? og da det ikke er var tilfældet blev det som hidtil Gustav, Sigfred, mig som Weebmaster  og Eigil tager sig af finanserne.

Eigil forlagde regnskabet som blev godkendt efter en debat om lotterierne. (se regnskab som billed ved dtte referat). Konklusionen på denne debat blev, at lotterier skal fremover være selvfinaserende. f.eks. 200 lodder af 10 kr. og indkøbt gevinster for 2000 kr. og evt. sponsor gaver. Vi regner med at der kan sælges 200 lodder pr. event.

3.  Siden sidst. Kaj Ove og Henning havde hver fået 2 regnbuer i en P&T. Erik havde observeret flere sæler ved Kås. Jeg selv havde været i fjordsen flere gange og fanget adskillige ørreder, men de mangler størrelse,Gustav fortalte om el fiskeri i Kolindsund, der havde været skuffende. Ole havde været mange gange i fjorden, men manglede fisk. Sigfred havde hørt at der kunne fanges tork fra høfter i Ferring, Einer havde opsøgt gydebækkene og der set en meget uens gydning, Haderis å og bækken ved klubhuseter fine, ellers er det ikke godt.

4.  Til næste møde den 14. februar skal der med megen stor sandsynlighed pakkes blade. Til mødet den 14. marts vil Ole Maach lave en oste event med Thiese oste (derom senere). Forud for Aprilmødet den 11. vil Einer lave en tur til Jordbro mølle å ved den nye sø, men der kommer nærmere herom senere.

5.  Per Løndal skulle fortalt livshistorie, men var forhindret. Per Simomsen sprang dog til med sin historie.

Per har haft en meget lokal opvækst i vridsted  og Mogenstrup området, og som barn brugte han åen meget. Da han blev gift flyttede han til Brøndum, fik 2 børn og så gik tiden med håndbold, fodbold o.s.v.. Da han fyldte 50 fik han en fluestang i gave og så var det fiskeriet der fik prioritet, ligsom LFSO´s arbejdshold og lidt senere bestyrelsesarbejdet i LFSO der blev brugt meget tid på, Per nyder det store fællesskab i LFSO.

Per er uddannet smed og har altid arbejdet med jern og metal.

7.  Vi startede med en youtube streaming med gydning i Ørum å på Djursland i 2014. Derefter så vi en gammel smalfim (konverteret til dvd) om de store havørreder fra Em å. Filmen var sort/hvid, men det så ud til at være meget nemt at fange en stor eller fler store fisk samme dag. Palle havde filmen med. 

Nyeste kommentarer

12.10 | 07:09

Kommer ikke til pakning af Cardinalen skal til læge

05.09 | 08:30

Jeg kommer til klubmesterskab kl. 08.00

30.08 | 12:56

Jeg kommer til klummesterskabet 8 September kl. 8

22.08 | 20:41

Frank U. Knop Struer har meldt sig ud.