Seniorklub LFSO og Sdr. Resen

Torsdagsmøde den 8. november 2022

Torsdagsmøde den 14. februar 2019

Referent: Jørn Hansen

Mødet havde nedenstående dagsorden.

1.  Kaffe og sang

2.  Siden sidst

3.  Foredrag ved Martin Lykke Kristensen fra DTU

4.  Kommende aktiviteter

5.  Eventuelt

6.  Evt. video. Medlemmerne opfordres til at tage relevante videoer med, eller have noteret navn på spændende streaminger. 

1. Vi startede med at synge " Det er i dag et vejr". Hvorefter vi drak kaffe.

Gustav gav ordet til Ole Maach Der fortalte om den event han holder forud for næste møde om oste med smagsprøver, herom nærmere i dagsordenen for martsmødet.

2. Siden sidst: Der var ikke mange medlemmer der havde noget at berette. Uffe havde fanget gedder på flue i motorvejssøerne. Einar havde været i Stevnstrup, og været ude at se på gydepladser i diverse bække. Holger havde været ved salten i Mariager Fjord sammen med en ven og aldrig set så mange fisk, de havde fået 3 over målet.

3.  Derefter holdt Martin Lykke Kristensen phd studerende fra DTU et foredrag om de artikler der omhandler smolt og nedgængeres ophold og overlevelse i limfjorden. Det var et vildt spændende fordrag der kom til at varer 2 timer da spørgelysten var stor bagefter. jeg laver link til artiklerne.

Smolt:

Nedgængere:

Roskildebesøg

 Mange tak til Martin for et fremragende foredrag

Da klokken nærmede sig 16 blev mødet afsluttet her.

Forud for mødet var der om formiddagen blevet pakket Cardinaler med medlemskort.

Nyeste kommentarer

12.10 | 07:09

Kommer ikke til pakning af Cardinalen skal til læge

05.09 | 08:30

Jeg kommer til klubmesterskab kl. 08.00

30.08 | 12:56

Jeg kommer til klummesterskabet 8 September kl. 8

22.08 | 20:41

Frank U. Knop Struer har meldt sig ud.