Seniorklub LFSO og Sdr. Resen

Torsdagsmøde den 8. november 2022

Torsdagsmøde den 14. marts

Referent Jørn Hansen

Mødet havde nedenstående dagsorden

1.  Kaffe og sang

2.  Siden sidst

3.  Kommende aktiviteter 

4.  Livshistorie ved Per Løndal

5.  Eventuelt

6.  Evt. video. Medlemmerne opfordres til at tage relevante videoer med, eller have noteret navn på spændende streaminger. 

1. Før mødet afholdt Ole Maach ostesmagning som han startede på kl 12, se dette link for referat Afv. arrangem. 2019 . Før Ole fik ordet sang vi "Svantes lykkelige dag". Drer var mødt 50 medlemmer

Inden kaffe sang vi endnu en sang "sku gammel venskab".

2. Siden sidst. Henning havde haft nulture til Gudenåen. Kaj Ove havde 1. marts før de gule ærter fået en fin fisk på 1,7 kg og 54 cm, Kaj Ove havde dagen før set 2 sæler ved engvej i Skive. Sigfred havde været i gudenåen sammen med Einar, men uden fangst. Steen havde 1. marts fået 2 grønlændere. Georg havde fanget en lille grønlænder til genudsætning. Ole havde fanget en på 1,6 kg og 53 cm i Harre vig. Einar og Noah havde tilsammen på premiere dagen fanget 10 undermålere på næsten målet, flere af dem havde desværre mærker efter skarvnæb.  Finn havde vundet en fiskerejse til sverrige på FFFD´s messe. Claus havde fanget en undermåler 1. Marts. Holger og Jeg havde været i Mariager fjord og der opdaget at kun røde agn havde interesse. Philip havde fanget 2 grønlændere på 39 og 43 cm. Palle havde været i Mexico efter storfisk.

3. Kommende aktiviteter. Gustav følger udviklingen på djursland og vil lave kysttur dertil, turen bliver lavet som ad. hoc. og annonceret med mail fra mig, på samme måde vil Henning og kaj Ove stå for en Gudenå tur når laksefangsterne bliver mere stabile, sandsynligvis i april.

Før næste møde er der den allerde arrangerede tur til Jordbro Engsø, husk tilmelding til rundstykke.

Kurt fortalte at der var lavet en gydebanke for de penge der var kommet ind i forbindelse med Lasse´s Bisættelse, der er tale om 37.000 kr..

4. Per Løndal fortalte om sit liv. Han er født i Skive i 52, her gik han også i skole, en skole han forlod i 69 med en realeksamen.

Per kom i murerlærer i hans fars murerfirma og blev udlært i 73.

Per aftjente værnepligt i garden og vendte tilbage til skive, hvor han mødte Jutta som han blev gift med, Per og Jutta har 2 drenge.

De købte et håndværkertilbud i Hem og her boede de i 17 år, derefter flyttede de tilbage til Skive og endte på Pilevænget.

Per overtog i 97 forretningen. og havde derefter nogle hårde år med at sætte sig ind i alt det administrative. i 2001 meldte Per sig ind i LFSO.

Per overtog Dueholmvej 9 efter sin mor. En hytte der blev renoveret ligesom der også blev arbejdet på huset på Pilevænget.

I 2018 solgte Per forretningen.

Som barn blev der fisket i åen og på camping ture, ligesom der også blev camperet senere.

Efter indmeldelse i LFSO blev der også fisket i Karup å,  uden det store held, indtil han blev vist tilrette, med Johnny filthat som mentor, og så blev det til en hø på 72 cm i 3. kast, og dertil undervisning i hvor længe en fight skal vare.

5 og 6. Forsøgte at starte en video, hvilket ikke lykkedes.

Nyeste kommentarer

12.10 | 07:09

Kommer ikke til pakning af Cardinalen skal til læge

05.09 | 08:30

Jeg kommer til klubmesterskab kl. 08.00

30.08 | 12:56

Jeg kommer til klummesterskabet 8 September kl. 8

22.08 | 20:41

Frank U. Knop Struer har meldt sig ud.