Seniorklub LFSO og Sdr. Resen

Torsdagsmøde den 8. november 2022

Torsdagsmøde den 11. april 2019

Referent: Jørn Hansen

Mødet havde nedenstående dagsorden

 

1.  Kaffe og sang

2.  Siden sidst

3.  Kommende aktiviteter 

4.  Livshistorie ved Claus Nymann

5.  Eventuelt

6.  Evt. video. Medlemmerne opfordres til at tage relevante videoer med, eller have noteret navn på spændende streaminger

1. Vi sang før kaffen "Det er i dag et vejr" Gustav ændrede dagsordenen så Jørgen Bidstrup fra Miljø- og fødevareministeriet kom til først, med hans indlæg om Jordbro engsø, som 14 medlemmer havde beset om formiddagen.

Der var 54 tilstede under Jørgen Bidstrups meget spændende foredrag med udgangspunkt i Jordbro engsø. Her kommer et meget kortfattet referat.

Jørgen startede med at redegøre for de omstændigheder der gør at der p.t. finder en lang række genopretningsprojekter sted efter 150 års landindvinding.

Efter tabet af Sønderjylland kom der en bevægelse "hvad udaf tabes skal indaf vindes" og i den anledning blev, sidst i atten hundrede tallet, et stort antal søer drænet.

Efter krigen i 40érne og 50érne var turen kommet til vandløbene, der blev gravet dybere og kanaliseret, for at engene kunne laves til kornmarker, men når eng- mosejord tørrer ud omsættes det organiske indhold i jorden og området sætter sig med ca. 1 - 3 cm om året, hvorfor dræningen ikke fungerer mere. Jørgen viste et billed af et vandløb der var blevet rørlagt i over en meters dybde i 50érne og rørene lå nu frilagte, fuldt synlige.

I 1994 kom der en EU forordning, så det var blevet muligt for EU penge at lave projekter, der havde til formål at mindske udvaskning af kvælstof, Jordbro engsø er et sådant projekt, hvor man tager lidt vand fra jordbro å, standser drænpumperne, laver lidt jordarbejde og wupti har man en stor sø på et areal som var blevet umuligt at dyrke og søen binder hvert år 11 tons kvælstof.

Jørgen var projektleder på Jordbro forklarede om arbejdets omfang og indløb og udløb o.s.v. ligesom der var en mængde spørgsmål, det blev på næsten 2 timer en rigtig fin eftermiddag.

2. Siden sidst. Her er der ikke meget at berette. Johan havde været i Mariager- og Randers fjord. Eigil Amlund havde feat en lille fisk i åen, Henning havde fået en stor rimte i gudenåen og Philip en undermåler i fjorden.

3.  Sommerfrokosten bliver i år den 9. maj, der er tilmelding, deltagelse koster 50 kr. Der er lavet tilmeldingsside.

Gustav laver djurslandstur på en dato med passende vejrudsigt. Henning står for en gudenå tur den 16. april, der er lavet tilmeldingsside.

4. Livshistorie sprang vi over denne gang.

5. Kurt sagde at Lasse´s gydebanke nu var på plads og et  besøg værd.

Nyeste kommentarer

12.10 | 07:09

Kommer ikke til pakning af Cardinalen skal til læge

05.09 | 08:30

Jeg kommer til klubmesterskab kl. 08.00

30.08 | 12:56

Jeg kommer til klummesterskabet 8 September kl. 8

22.08 | 20:41

Frank U. Knop Struer har meldt sig ud.