Seniorklub LFSO og Sdr. Resen

Torsdagsmøde den 8. november 2022

Torsdagsmøde den 13. juni 2019

Referent: Jørn Hansen

Mødet havde nedenstående dagsorden

Kaffehold: Ole Rohde, Allan Weng og Hans Boel.

1.  Kaffe og sang

2.  Siden sidst

3.  Kommende aktiviteter 

4.  Livshistorie ved Claus Nymann

5.  Eventuelt

6.  Evt. video. Medlemmerne opfordres til at tage relevante videoer med, eller have noteret navn på spændende streaminger.

1.  Vi startede med kaffen før vi sang "Du danske sommer jeg elsker dig".

2. Siden sidst: Jens Peder havde været efter signalkrebs. Finn havde været i Gaula og Mørrum. Gustav havde om formiddagen haft en pæn fisk på i ca 10 minutter, og haft 4 kontakter. Einar fortalte om en hø på 4,8 kg. Jeg selv fortalte om min storå laks på 90cm og knapt 8 kg, den gik til biddet i min første stoå tur i år og på første kast efter ca 30 cm spin. Philip kunne fortælle om 2 tur til skjernå og 5 storå ture hvor han havde haft en følger, han havde mistet en regnbue og talt med folk ved lerdalselven blandt andet om lakseparasitten. Georg var taget på fiskeri om formiddagen til klubmesterskabet og her fanget en på 74 cm 4,4 kg, den fisk ville havde gjort ham til klubmester, da intet blev vejet ind til mesterskabet, men det var for tidligt, desværre, Georg har yderligere fanget 1 på 70 cm.

3.  Inden vi gik i gang med kommende aktiviteter gennemgik George den nye fangstindrapportering.

Næste møde er torsdag den 8. august. Da juli er ferietid.

Sigfred synes vi skal have en tur i moserne i august, ligesom der skal klippes kanter forud for konkurrencen. Der var stemning for at klubben skal have en krebsetur i august/september. Tonny fortalte at der var tildelt 10.000 sætteål til moserne.

Hvis du får en ide til en tur her i sommer, kontakt mig, så laver vi en tur efter makrel o.s.v..

4. God sommer

Om formiddagen var der mødt en 12 -13 mand til malerarbejde på klubhuset og vi malede vest- og nordfacaderne, onsdagsholdet havde tidligere malet sydsiden, øst var malet sidste år, så nu fremstår klubhuset velvedligeholdt og nymalet

Nyeste kommentarer

12.10 | 07:09

Kommer ikke til pakning af Cardinalen skal til læge

05.09 | 08:30

Jeg kommer til klubmesterskab kl. 08.00

30.08 | 12:56

Jeg kommer til klummesterskabet 8 September kl. 8

22.08 | 20:41

Frank U. Knop Struer har meldt sig ud.