Seniorklub LFSO og Sdr. Resen

Torsdagsmøde den 8. november 2022

Torsdagsmøde den 8. august

Referent: Jørn Hansen

Mødet havde nedenstående dagsorden

Dagsorden Torsdagsmøde den 8. august kl. 13:00.

Kaffehold: Frank Knop, Steen Roslev og Hans Boel.

Mødet har nedenstående dagsorden.

1.  Kaffe og sang

2.  Siden sidst

3.  Kommende aktiviteter 

4.  Livshistorie ved Claus Nymann

5.  Eventuelt

6.  Evt. video. Medlemmerne opfordres til at tage relevante videoer med, eller have noteret navn på spændende streaminger.

1. Gustav åbnede mødet med at fortælle at Poul Bruun lige var død og skulle bisættes førstkommende lørdag. Gustav bad forsamlingen iagttage 1 minuts stilhed.

Herefter sang vi "Du danske sommer jeg elsker dig" og drak kaffe og spiste brød.

 2.  Jeg vil starte med at bekende at jeg har svært ved at tyde mine notater så jeg får nok ikke alt med.

Jens Peder havde fået 2 hø på 52 cm.  Per Simonsen 1 på 68cm 3,5 kg og i Thorsminde 13 sild og 2 hornfisk.  Peder Riisgaard 2 på 53 og 54 cm og 1,9 og 1,95 kg, regnbue på 46 cm, og tabt en laks i norge.  Finn havde dagen før tabt en fisk og han havde fået 1 på 62 cm og 2,5 kg.  Preben K. har fanget 1 på 81 cm og 6,2 kg (han mangler at lægge den ind på vor hjemmeside da det indtil videre er den største fanget af en senior).  Sigfred har fanget en del mindre fisk og en på 75 cm 4,75 kg, mistet laks i norge ligesom han havde tabt en stor een i åen.  Jeg selv havde da fanget en enkelt makrel i Hanstholm.  Gustav havde den sidste uge fanget 4 hø.  Leif havde haft børnebørnene med i Silkeborgsøerne og der fanget aborrer, ligesom han havde assisteret ved Vinderup børnenes mosetur.  Bent har taget en hø på 52cm og han har sammen med Hans fanget 800- 900 signalkrebs. Poul Erik havde fået fisk på 52 og 54 cm, samt 1 regnbue.  Oluf 1 på 53 cm.  Ole 1 på 1,2 kg.  Einar havde taget lidt i åen  og fået en laks i Norge på 7,9 kg.  Philip havde taget 127 cm havørred desværre fordelt på 4 undermålere, ligesom han kunne berette om odderbalade i Frederiksdal.

3.  Efter næste møde skal vi have en tur til Sdr. Resen vand, den aftales næste gang, jeg har fået grønt lys fra Jan Snejbjerg.

Dagen før næste møde 11. september skal der fanges signalkrebs, som vi så koger samme dag og spiser forud for mødet den 12. september, der bliver lavet en tilmeldingsside, da vi starter med kaffe og rundstykker.

Poul Erik og Tonny tager initiativ til en ad. hoc tur til moserne efter ål.

4. Dette punkt udgår.

5.  Eventuelt. Til indvielse af Lasse's gydeplads havde der deltaget 36.

Per Simonsen fortalte at der blev lavet en test op helt og aborrer i Nissum fjord.

10.000 ål er blevet sat ud i fly moserne, de ål Tonny har søt at få til udsætning.

Nyeste kommentarer

12.10 | 07:09

Kommer ikke til pakning af Cardinalen skal til læge

05.09 | 08:30

Jeg kommer til klubmesterskab kl. 08.00

30.08 | 12:56

Jeg kommer til klummesterskabet 8 September kl. 8

22.08 | 20:41

Frank U. Knop Struer har meldt sig ud.