Seniorklub LFSO og Sdr. Resen

Torsdagsmøde den 8. november 2022

Torsdagsmøde den 12. september

Referent: Jørn Hansen

Mødet havde nedenstående dagsorden

Kaffehold: Lars Autzen, Ole Eskesen og Hans Boel.

1.  Kaffe og sang

2.  Siden sidst

3.  Kommende aktiviteter 

4.  Livshistorie ved Margrethe og John Hansen 

5.  Eventuelt

6.  Evt. video. Medlemmerne opfordres til at tage relevante videoer med, eller have noteret navn på spændende streaminger.

Forud for det egentlige torsdagsmøde, havde vi spist de krebs der var blevet fanget dagen før se "Afv. arrangem. 2019"

1.  Vi sang "fuglene letter mod vinden" inde kaffen

2.  Siden sidst. Margrethe og John havde været i Norge og de havde begge fået en lille laks, desværre var John kommet til skade med skulderen efter kort tids fiskeri. Henning havde fået en hø på 2,3 kg og  fanget krebs. Per Højvang havde fisket laks i mandal og fået laks på 5,5 og 4 kg. Sigfred havde fået nogle stykker på mellem 45 -50 cm, på det sidste havde han sat fangsten ud igen, men nu havde de spist op så han håbede på fangst igen. Kurt Riisgaard havde fanget en undermåler. Frank Riisgaard havde ligeledes fanget en undermåler og en stor ål. Finn kunne fortælle om en hø på 2.6 kg. Niels A. K. havde set sæl. Erik D. Andersen havde fanget en på 48 cm. Hans Peder havde i Drammens elven fanget en laks på 6 kg. Philip havde fanget en 5 - 6 stykker af dem mellem 45 og 50 cm og en på 4,5 kg, i storåen havde han fanget en laks på 85 cm der skal genudsættes på grund af kvotestop, der var meget vand i storåen. Holger havde fanget makreller ved Hanstholm. Kurt havde fanget en tyksak på 44 cm der vejede 1 kg uden hoved (hovedet skulle bruges til krebseagn). Einer nogle små og 1 på 67 cm. Ole Maach havde været i Götakanalen og fanget en stor hunlaks der i følge reglerne skal genudsættes havde fået 1 på 2,8 kg. Georg havde fanget småfisk. Gustav vandt Karup å konkurrencen med en hø på 4,68 kg. Jeg selv har fanget en lille laks i Skjern å på 58 cm, fanget makreller og undermålere i åen. Ole Eskesen har taget en hø på 6,2 kg fordelt på 77 cm, Ole står p.t. til at blive klubbens storfanger, så det Ole der skal slås.

Inden vi gik videre i dagsordenen så vi en video Philip havde optaget i Frederiks dal af oddere.

3.  Det aftaltes at vi skal have vor efterårs tur til Sdr. Resen vand den 26. september. 

Efter torsdagsmødet den 10. oktober laves en tur til flyvestationens vand.

Den 31/10 i forbindelse med slut på fiskeriet i Karup å vil vi forsøge med suppe. 

Der kommer tilmeldings sider til alle arrangementer, med  nærmere oplysninger om tid, sted o.s.v..

4.  Livs historier ved Margrethe og John Hansen. Jeg har indsat deres historie.

”Livshistorie, 12. sept. 2019, Seniorklubben

 Jeg er født i Århus i 1950.

Min far var vognmand og min mor arbejdede i et bageri. Da jeg var 2 år, blev mine forældre skilt, hvorefter jeg boede hos min mor sammen med min 4 år ældre bror.

 Jeg er født i Åbyhøj, en forstad til Århus i 1951.

Min far var møbelsnedker og min mor syerske, men var hjemmegående medens vi tre søskende voksede op.

Som barn fiskede jeg på Århus Havn, enten med min mor eller mine fætre. Der var en del fladfisk at fange. Da jeg blev ældre cyklede jeg sammen med kammerater til Århus Å ved Harlev og Pinds Mølle. Der var en del regnbueørreder og en sjælden gang bækørreder.

Som barn kom jeg aldrig i nærheden af en fiskestang, men var spejder samt brugte megen tid på idræt.

 Som 16 årig mødte jeg John og fandt hurtigt ud af, at hvis jeg skulle være sammen med ham måtte jeg lære at håndtere en fiskestang. Jeg blev hurtigt vild med at komme på fisketur, hvilket for det meste foregik enten i Århus Å eller Fra havnen i Århus som jo var i cykel/knallert afstand.

 Efter endt skolegang, kom jeg i lære som lastvognsmekaniker. Da jeg var udlært fik jeg job i min fars vognmandsvirksomhed. I 1993 købte jeg en del af min fars forretning i forbindelse med at han gik på pension.

 Jeg uddannede mig til Teknisk Assistent og arbejdede på Århus Oliefabrik samt senere i Odder kommune.

 Vi blev gift i 1970 og boede i lejlighed i Århus i 4 år. Vi meldte os ind i Århus Lystfiskerforening og fiskede en del blandt andet i Holtum, Omme- og Giber å.

 I 1974 købte vi et lille gammelt  hus på landet 14 km. Syd for Århus. Vi havde planer om tilbygning, men endte med at rive huset ned og byggede et nyt. Vi fik to døtre, Stine og Anne.

Der var lidt udenoms plads,  ungerne var ikke så gamle inden de fik hver en pony og jeg fik får. Derforuden havde vi også hund, kat, høns, kaniner og hvad ved jeg. Medens ungerne var små, var det ikke så nemt at komme på fisketur, så fårene blev en ny hobby. Jeg spandt garn af uld fra fårene, strikkede, vævede og filtede ulden.

 I takt  med at ungerne blev større kom de med på fisketur, men de ville jo som regel gerne hjem før os.

 I 1998 købte vi vores første autocamper, det gav muligheder for rigtig mange gode fisketure, dels her i landet men også i Sverige og Norge. Ungerne var efterhånden så store, at vi ikke længere behøvede at tage det store hensyn til dem.

 I 2001 fiskede vi for 1. gang i Karup Å. Vi stod på venteliste til et årskort i Skive- og Aulum Haderup foreningerne. Blev medlem af 1926 og kunne så bl.a. fiske i Karup å, nedstrøms Trandum Bro. Efter et par ture dertil, var jeg så heldig at fange en havørred på 6,4 kg. Og dagen efter en på 5 kg. Dermed var vi solgt til Karup å og var også heldige at få årskort til de lokale foreninger året efter.

 I 2006 købte vi et lille hus i Haderup, som ligger lige op af Haderis Å. Der har vi siden tilbragt mange weekender og ferier. Vi blev så glade for området, dels på grund af fiskeri, men også de dejlige plantager der er, hvor vi bruger megen tid på at samle svampe. Og ikke mindst fordi vores 2 døtre i mellemtiden er flyttet til Viborg og tilsammen har fået 7 børn. Så da vi i 2014 gik på efterløn, valgte vi at sælge vores hus ved Århus og flytte permanent hertil. Drømmen var at bygge ny hus på Åbakkevej, men det viste sig umuligt grundet en ikke bæredygtig undergrund. Så vi valgte at købe et nyere hus på Lyngskrænten i Haderup, hvilket vi er blevet rigtig glade for.”

Nyeste kommentarer

12.10 | 07:09

Kommer ikke til pakning af Cardinalen skal til læge

05.09 | 08:30

Jeg kommer til klubmesterskab kl. 08.00

30.08 | 12:56

Jeg kommer til klummesterskabet 8 September kl. 8

22.08 | 20:41

Frank U. Knop Struer har meldt sig ud.