Seniorklub LFSO og Sdr. Resen

Torsdagsmøde den 8. november 2022

Torsdagsmøde den 10. oktober 2019

Referent: Sigfred Madsen

Mødet havde nedenstående dagsorden.

Kaffehold: Flemming Petersen, Kurt Riisgaard  og Hans Boel.

Mødet har nedenstående dagsorden.

1.  Kaffe og sang

2.  Siden sidst

3.  Kommende aktiviteter 

4.  Livshistorie ved Johnny Petersen 

5.  Eventuelt

6.  Evt. video. Medlemmerne opfordres til at tage relevante videoer med, eller have noteret navn på spændende streaminger.

1. Efter kaffen sang vi ” Du kom med alt det der var dig”, en smuk kærlighedssang af Jens Rosendal.

2. Siden sidst: Poul Erik havde fisket på Djursland, og havde fanget en fisk, som han ikke kendte. Han  tog fat i den, men det resulterede i et stik og stærke smerter. Han var så klar over, det drejede sig om en fjæsing og søgte læge. Det endte med ambulance, sygehus og modgift m.m., og nu 2 måneder efter er hans hånd stadig hævet. En historie vi alle kan lære af.

Poul Erik havde i øvrigt fanget en laks på 4 kg.

Øvrige fangster havørreder: Peter Risgaard 44 cm og 65 cm, Johan 44 cm. Ejner 55 cm (Resen turen).

Niels A. K. fortalte om den fine tur til Flyvestationens vand. Dejligt vejr. Ingen store fisk på land, men masser af småfisk på stykket lover godt for fremtiden. Det blev diskuteret, om tidspunktet for turen skulle ændres en anden gang.

Philip og Holger havde været på gratis tur til Fur. Det gav dog ingen fisk.

Der blev en lang diskussion om årets havørredopgang i åen, som de fleste mente var meget skuffende. Ejner var dog ret optimistisk og mente nok, fiskene ville komme. De er blot forsinkede.
Ole oplevede, der var mange 30 cm fisk i fjorden, så der er gode udsigter for fremtiden. Nogen mente andre åer også havde lille opgang i år, men Gustav sagde det ikke, gjalt Kolindsund.

3.  Ture og Arrangementer:
Gustav vil planlægge en kysttur til Djursland i uge 45 evt. 46 når vejret ser lovende ud.

Årets sidste fiskedag: Suppe i Trevad kl. 12.00 ( rimelig pris). (der bliver lavet tilmeldingaside)

4.  Livshistorie ved Johnny Petersen.
Blev født i Ålborg, hvor han som 8-årig begyndte at fiske i havnen efter ålekvabber m.m.
Flyttede senere til midtbyen, hvor han fiskede i søer i parken efter karper og guldfisk, på trods af forbudsskilte. Flyttede igen til udkanten af byen, hvor han kunne fiske i en å med mange regnbuer og startede med at fiske med flue.
Efter at være flyttet til Hanstholm kom den alder hvor han glemte fiskeriet en tid til fordel for andre interesser. (Piger)
En kammerat fik Johnny med til Karup Å, og Johnny blev begejstret og lod sig skrive på venteliste til medlemskab. Siden har han koncentreret sig om fiskeri efter havørred og laks, og er blevet involveret i foreningsarbejdet i LFSO først på arbejdsholdet, men nu også i bestyrelsen.
Johnny er gift og har to voksne børn.

5.  Evt.  Ejner blev opfordret til at fortælle noget om vandplejearbejde. Han fortalte om de mange gydebanker, der er blevet etableret og restaureret, og lidt om hvordan gydebanker skal være for at virke efter hensigten. Vi fik en tydelig fornemmelse af, at det er ret store og kostbare projekter det drejer sig om, og at der er brug for arbejdejdskraft både for maskiner og personer.

Til slut fortalte Harald en historie, og Sigfred læste en historie fra et gammelt blad.
Philip mindede om et foredrag på Skive Bibliotek.

Nyeste kommentarer

12.10 | 07:09

Kommer ikke til pakning af Cardinalen skal til læge

05.09 | 08:30

Jeg kommer til klubmesterskab kl. 08.00

30.08 | 12:56

Jeg kommer til klummesterskabet 8 September kl. 8

22.08 | 20:41

Frank U. Knop Struer har meldt sig ud.