Seniorklub LFSO og Sdr. Resen

Torsdagsmøde den 8. november 2022

Referent: Jørn Hansen

Kaffehold: Martin Poulsen, Jørgen Carlsen og Hans Boel.

Mødet har nedestående dagsorden.

1.  Kaffe og sang

2.  Årsmøde med regnskab.

3.  Siden sidst

4.  Kommende aktiviteter (Herunder dato for møde i april, påske og laksepremiere kommer i vejen).

5.  Livshistorie ved Steen Roslev

6.  Eventuelt

7.  Evt. Video (har du noget spændende, tag det med).

1.  Før kaffen sang vi "Jens Vejmand"

2.  Årsmødet vedtog at den nyværende bestyrelse fortsatte. Hvorefter Gustav fortsatte årsmødet med at fortælle om den nye betalingsmåde af kontingentet til seniorklubben. Gennem Finn Lajgaard har vi adgang til en konto inden for LFSO, derfor vil der for eftertiden kun blive accepteret overførsel fra bank/netbank til konto Reg. 8500  kontonr. 2655638981 . Hvis du ikke har netbank kan du få hjælp af en fra bestyrelsen. Kontigentet er stadig 200 kr.. Du bedes indbetale inden næste møde 13. februar, da vi skal have opdateret medlemslisten inden martsmødet.

Eigil gennemgik regnskabet fra 2019, Regnskabet var vist på projektoren.

3.  Siden sidst. Eigil Amlund havde været en tur på Sejerø, dog uden at fange noget, men det var en dejlig ø sagde han, Jeg selv havde fanget en målsfisk og 2 undermålere på Langerodder lige før jul, jeg havde en  0 tur tirsdag den 7. jan til Kås. Sigfred har tabt en fisk ved Stårup. Philip har haft en 0 tur til fursund. Oluf har fanget en undermåler på Hjortholm.  Einar har været ude at se efter gydning, og var lidt betænkelig. Holger har et billed på sin telefon der viser at der også kan fanges flotte overspringere i fjorden, skønheden på 4 kg er fanget ved Kås her i januar. Ole havde fanget en målsfisk .

4.  Der blev fastlagt en dato for mødet april, da den normale mødedag (anden torsdag i måneden) er skærtorsdag, og tredie torsdag er laksepremiere, så det blev besluttet at aprilmødet bliver afholdt torsdag den 2. april. 

Der skal males borde og bænke og det belv besluttet at det skal gøres den 20. januar kl. 09.00, der bliver lavet tilmelding, for at der kan indkøbes rundstykker, for dagen starter jo med en kop kaffe og et rundstykke.

Der blev talt om en geddetur i moserne. Kurt tilbød at finde ud af hvornår det var til at komme derud for vand, og når vejret ser rimeligt ud et par dage frem, laver vi en ad-hoc tur.

Vi vil prøve at lave en naturtur evt. til Brokholm sø.

Harald fortalte at man kan opleve sort sol i frederiksdal.

5.  Steen Roslev var dagens livshistorie fortæller. Steen er en rigtig Skive dreng der har haft hele sin opvækst og liv centreret om Skive. Han er født i 48 som den yngste af 7, han kom i skole i 55 som han gik ud af 10 år senere med en rimelig realeksamen. Han kom i mekanikerlære på Vulkan og blev udlært, indkaldt til flyvevåbnet i Karup i 70, og kom til varslingtjenesten efter rekrutten. Steen arbejde som lejetjener siden læretiden, og flyttede sammen med Kirsten i denne periode. Efter hjemsendelse blev han chaffør afløser og senere del af et kørselsselskab og kørte til England i en periode, hvorefter opgaverne blev mere hjemlige. Dette stoppede i 77 og Steen begyndte igen at arbejde som mekaniker. Efter diverse mekanikerjob startede han autoværksted på Væselvej hvor han arbejdede mest med lastbiler. I okt. 18 blev Steen syg og i august 19 lukkede han værkstedet.

Steen startede fiskeriet som lille dreng sammen med en større bror i Karup å, hvor alt blev fanget og spist, som ældre har han fisket meget i fjorden og i vesterhavet ved Agger, Steen blev medlem af LFSO i 91 efter et par år med årskort.

Steen er stadig gift med Kirsten og de har en søn og to døtre.

6.  eventuelt

7.  Video jeg kunne ikke få det til at virke.

Nyeste kommentarer

12.10 | 07:09

Kommer ikke til pakning af Cardinalen skal til læge

05.09 | 08:30

Jeg kommer til klubmesterskab kl. 08.00

30.08 | 12:56

Jeg kommer til klummesterskabet 8 September kl. 8

22.08 | 20:41

Frank U. Knop Struer har meldt sig ud.