Seniorklub LFSO og Sdr. Resen

Torsdagsmøde den 8. november 2022

Referent: Jørn Hansen

Kaffehold: Per Mark, Sigfred Madsen og Hans Boel.

Mødet har nedestående dagsorden.

1.  Kaffe og sang

 2.  Siden sidst.

 3. Kommende Aktiviteter

 4. Livshistorie ved Lars Autzen 

 5.  Eventuelt. Tips og fif, har du noget som du er glad ved i dit fiskeri, og som du mener at flere kan have glæde af, fortæl om det her. 

 7.  Evt. Video (har du noget spændende, tag det med.

1.  Før kaffen sang vi "Du kom med alt det der er dig"

2.  Siden sidst. Der var ikke mange fangster at rapporterer om. Oluf havde været dygtig og fanget en blankfisk på 53 cm og 1,64 kg. på blink, Gustav havde fanget undermålere ved Ebeltoft, På geddeturen i moserne fik Kurt Riisgaard en gedde på 70 cm, Jens Peder tog den største på hele 85 cm og Erik var så ubeskeden at fange hele 3.

Einer havde været i Stevnstrup. Finn havde været en tur på svenskekysten og han havde derfra 2 blankfisk på henholdsvis 50 og 60 cm med hjem, jeg selv har været 4 gange ved fjorden og fanget 1 enkelt undermåler.

3. Der blev ikke aftalt konkrete ture.

Einer vil lave en tur til Vorgod å til det stykke hvor LFSO har fiskeret, han regner med at kunne få Peder Bjerregrav til at fortælle om standpladser o.s.v. Dette bliver først efter 16. april. For at kunne fiske i Skjern å systemet skal der løses laksetegn, ligesom man skal følge reglerne, men herom senere.

Der skal også arrangeres en gudenå tur når der igen kan fanges laks, men det bliver først efter 1. april når der igen kan købes dagkort.

Jeg undersøger muligheden for at lave en fugletur.

4.   Lars Autzen er født i Vellev midtjylland i 43, derefter er han fyttet stort set hele landet rundt bortset fra Sjælland, han har boet i Ryslinge, Højby begge steder på Fyn, Samsø, Løgstør, Thisted og han regner med at flytte til Århus her i 2020.

Fiskeriet startede i Simested å i forbindelse ferie hos bedsteforældre, og fra Ryslinge kunne der cykles til Knudshoved hvor der kunne fiskes fra molerne, senere blev det i lillebælt, på Samsø kan alt jo fanges både på stang og garn. I Løgstør startede han med at fiske med fluer i ferskvand, ligesom han sammen med familien havde tilbagevendende ture til Omme og Skjern å. Lidt senere begyndte han fiskeri i karup å ved Hagebro, her boede her på en pension, i 2003 fik han en fluestang og fisker kun med flue nu. Han har fisket i Mandals elven siden 2004 og i 2016 blev han medlem af LFSO.

Lars sendte nu en meget velsmagende snaps fra Enghave brænderi rundt, brænderiet indehaves af et familiemedlem.

Lars er kontouddannet, Startede ved Dähnfeldt, og blev senere ansat i Odense kommune, videre til Årslev kommune hvor han blev pantefoged, og det er som sådan han har fungeret alle de steder han har boet.

5.  Der blev talt om diverse former for effektivt fiskeri

6. Der var ingen video 

Nyeste kommentarer

12.10 | 07:09

Kommer ikke til pakning af Cardinalen skal til læge

05.09 | 08:30

Jeg kommer til klubmesterskab kl. 08.00

30.08 | 12:56

Jeg kommer til klummesterskabet 8 September kl. 8

22.08 | 20:41

Frank U. Knop Struer har meldt sig ud.