Seniorklub LFSO og Sdr. Resen

Torsdagsmøde den 8. november 2022

Referent: Jørn Hansen

Kaffehold: Hans Jensen (skive), Niels A. k. Hansen og Hans Boel.

Mødet har nedenstående dagsorden.

1.  Kaffe og sang

2.  Siden sidst.

3. Kommende Aktiviteter   

4. Eventuelt, der må være en masse at drøfte efter coronapausen.

5.  Evt. Video (har du noget spændende, tag det med).

Der var fremlagt en medlemsliste til afkrydsning, så vi ved hvem der har været tilstede i disse coronatider. 

Der var mødt 22 medlemmer, og med det antal og borddækningen kunne alle corona anbefalinger i den grad overholdes, sprit var også tilstede i rigelige mængder.

1. Inden kaffen sang vi "Jyden han er stærk og sej"

2. Eigil havde fanget en på 2 kg, George  3 stk, Sigfred havde fanget fisk blandt andet en på 4,7 kg, Harald havde ikke haft heldet med sig i Karup å, men han havde fanget sin første danske laks i Stor å, en blank skønhed på 8,1 kg fordelt på 92 cm. Erik havde fanget fisk på 7, 2,5 og 2 kg, Johan havde ingen Karup å fisk, men fanget i et lokal vandløb og han havde fanget makreller i Randers Fjord. Kurt Juel havde brugt nogle orm fra hønsegården og fanget en på 1.3 kg, Poul Erik havde fanget 4 hø, Jeg 1 stk, Gustav 3 stk. Kurt Riisgård fortalte om en kanotur på Stor å, Frank havde kun fanget små fisk (dem er der mange af i åen i år), Jens Peder havde 1 på 3 kg i Karup å og fra norge havde han laks med hjem på 9 og 3 kg og fanget hø på endelave, Einer havde fanget en hø på 3,4 kg der var fuld af krebs, en dag ved Nørkjær havde han fanget 5 og i mandags 3 stk, på Resen turen fangede han også een, og i sidste uge en lille laks i Skjern å, i norge fik han 3 laks.

3. Sigfred og Poul Erik havde sat 10.000 ål ud i moserne. Dette fik os til at tale om ål, og vi blev enige at lave en tur efter ål i moserne, vi aftalte tirsdag den 15. sep., men Poul Erik og jeg har ændret turen til torsdag den 17. sep. Mød op i moserne ved 4-5 tiden om eftermiddagen, medbring evt. pølser eller bøf da Poul Erik tager en gril med, så vi kan grille.

Der blev talt om en guden å, men der var ikke stemning for det.

Einer vil stå for en tur til Nørkjær, det bliver når grødeslåningen er færdig.

Der bliver igen afslutningssuppe lørdag den 31. oktober kl. 12:00 i garagen, jeg laver en tilmeldingsside. 

4. Der har været talt om at Einer ville arrangere en tur til ELKA i Sunds, det bliver ikke i år da firmaet har coronalukket, og de henviser til deres hjemmeside.

Næste møde holdes ikke som normalt den anden torsdag, men den tredie torsdag i måneden altså den 15. oktober, det er for at der er bedre tid til at få cardinalen færdig, da der skal pakkes blade. Så bladomdelerne bedes møde op.

Nyeste kommentarer

12.10 | 07:09

Kommer ikke til pakning af Cardinalen skal til læge

05.09 | 08:30

Jeg kommer til klubmesterskab kl. 08.00

30.08 | 12:56

Jeg kommer til klummesterskabet 8 September kl. 8

22.08 | 20:41

Frank U. Knop Struer har meldt sig ud.