Seniorklub LFSO og Sdr. Resen

Torsdagsmøde den 8. november 2022

Torsdagsmøde den 10. august

Referent Jørn Hansen

Kaffehold: Helge Jakobsen, Hilmar Nielsen og Hans Boel

Mødet havde nedenstående dagsorden

1. Kaffe og sang 

2.  siden sidst (der må være en masse at fortælle)

3. Kommende aktiviteter, (fisketure, hjælp til Karup å konkurrencen, o.s.v.) 

4. Eventuelt

5. Er der en der har en god video, tag den med. 

29 medlemmer var mødt. Husk at melde afbud, det var smuttet for mange til dette møde.

1. Vi sang Jens Vejmand og fik så kaffe med franskbrød

2. Siden sidst. Der var mange der ikke havde fanget noget.

Kaj Ove havde fisket meget, men ikke fanget noget.

Peder Riisgaard havde fanget en på 42 cm, og 31. juli havde han fanget 1 hø på 73 cm på 5,2 kg.

Børge havde fanget smolt.

Sigfred har fanget 7-8 stk på ca 50 cm, i Karstoft har han mistet en stor fisk, og i Skjern å tabte han en stor laks da svirvlen knækkede.

Philip har haft en 8-10 ture til åen og fanget smolt og set en trykbølge, på 3 ture til Hanstholm har han fanget en makrel.

Steen har fanget en stor smuk bækørred som fik friheden igen.

Einer har fanget en del under 50 cm som er gensudsat, og han har hjemtaget 6 mellem 50 og 60cm, den største på 2,9 kg.

Erik har fået en på 1,8 kg.

Ole og Ken har været ved lilla Edet, Ole fik en lille laks.

Mig selv, jeg har tabt en pæn laks i storå, fanget nogle makreller fra stranden ved den store mole i Agger, og så har jeg fanget en del signalkrebs.

Gustav har intet fanget set spor efter en større fisk, der måske viste sig at være en odder.

Claus havde dagen forinden tabt en stor laks i storå, men samme sted kort tid efter fanget en smuk hø på 60cm ca 3kg, fisken blev genudsat, med et på gensyn.

3. Der bliver afholdt en Seniorklub konkurence den 2. september med start kl. 8:00 i klubhuset. Vi starter med et rundstykke, hvorfor der bliver lavet en tilmeldingside.

Årets Sdr. Resen tur  bliver afholdt 7. oktober, med mødested i Fårbæk Pavilion kl. 9:00, også her bliver der tilmelding for indkøb af rundstykker.

Forud for næste torsdagsmøde bliver der afholdt en byttekøbedag. Vi starter kl. 9:00 med et rundstykke hvorfor der også her er tilmelding.

4. Vi blev enige om at lave et tema til debat til fremtidige torsdagsmøder. 

Nyeste kommentarer

12.10 | 07:09

Kommer ikke til pakning af Cardinalen skal til læge

05.09 | 08:30

Jeg kommer til klubmesterskab kl. 08.00

30.08 | 12:56

Jeg kommer til klummesterskabet 8 September kl. 8

22.08 | 20:41

Frank U. Knop Struer har meldt sig ud.