Seniorklub LFSO og Sdr. Resen

Torsdagsmøde den 8. november 2022

Torsdagsmøde den 11. november 2021

Referent: Jørn Hansen

Kaffehold: Johnny Petersen; Jørgen Carlsen og Hans Boel

Mødet havde nedenstående dagsorden

Dagsorden:

1. Kaffe og sang 

2.  siden sidst 

3. Kommende aktiviteter, (fisketure, o.s.v.) 

4. Foredrag ved Vagn Nedergaard. Titlen på foredraget.

De hvide Busser på Møgelkær

5. Eventuelt.

6.  Er der en der har en god video, tag den med. 

1. Inden Kaffen sang vi Søren Branfris lærkesang

2. Siden sidst: Harald havde fanget en regnbue på 42. Kurt Juel havde været med på den gode tur til Staulund. Sigfred havde været ved Kaas, ikke fanget noget, men havde haft en god tur. Holger Jakobsen havde fanget 2 over målet i fjorden. Holger Riis havde fået 7 over målet i fjorden. Ole havde været på Venø, ikke fanget noget, men nydt naturen. Einer havde været i gudenåen, set mange fisk der ikke ville noget, fortalte at der var skudt en sæl i mandags. Philip Berthel havde fanget undermåler ved Kaas, og på Mors 1 på 54 cm 1,5 kg. Philip Knudsen havde fanget flere på et par kilo i fjorden. Gustav havde til sidst fået årets eneste hø i åen den næstsidste dag, en hun på 52 cm 1,5 kg med havlus.

Det blev her aftalt at møderne i november, december, januarog februar starter kl: 12. 

4.  Her talte vi om julefrokosten der afholdes 9. december kl. 12

vi blev enige om at takke ja til tilbuddet fra Søby-Højslev Arena.

Der bliver en egenbetaling på 50kr. Der bliver lavet en tilmeldingsside. klik her

Martin lovede at sørge for brød og smør, når han kender antallet.

Følgende meldte sig til borddækning, anretning o.s.v.. De møder kl 10.

Eigil Amlund.

Per Rasmussen

Sigfred Madsen

Preben K. Jensen

Finn Lajgaard

Jens Peder Madsen

Hans-Peter Eggers

Peder Riisgaard

Palle Hjarkær

Ole Maach.

4.  Vagn Nedergaard holdt derefter et fængslende foredrag om de hvide busser.

han fortalte om de grupper der var indsatte i de forskellige typer af lejre i Tyskland, og om de politiske bestræbelser i at få forhandlet betingelserne for at få tilladelse til at hente fangerne i krigens sidste måneder, og om Bernadottes og Røde Kors  deltagelse.

Han fortalte også om det ophold nogle af fangerne havde på MøgelKjær, hvor de stadig var bevogtet af SS. Og om fangernes endestation i Sverrige.

5.  Husk hvis du får lyst til at stå for en tur til en eller anden form for aktivitet, Fjorden, yderkysten, P&T og andet. Så kan den laves med meget kort varsel som ad hoc ture.

Einer talte om en tur til gydebanker før julefrokosten, men herom senere.

Nyeste kommentarer

12.10 | 07:09

Kommer ikke til pakning af Cardinalen skal til læge

05.09 | 08:30

Jeg kommer til klubmesterskab kl. 08.00

30.08 | 12:56

Jeg kommer til klummesterskabet 8 September kl. 8

22.08 | 20:41

Frank U. Knop Struer har meldt sig ud.