Seniorklub LFSO og Sdr. Resen

Torsdagsmøde den 8. november 2022

Torsdagsmøde den 7. april.

Referent: Jørn Hansen

Kaffehold: Ken Persson, Kurt Riisgaard, Kurt Juel og Hans Boel.

Mødet havde nedenstående dagsorden:

1. Kaffe og sang 

2. Årsmøde (fortsat fra mødet i marts) Økonomi

3.  siden sidst 

4. Kommende aktiviteter, (fisketure, o.s.v.) 

5. Eventuelt.

6.  Er der en der har en god video, tag den med. 

1. Før kaffen sang vi "Nu er dagen fuld af sang"

2. Vi startede med at diskuterer regnskabet, som der hersker lidt forvirring om da vi ikke betalte kontingent for 2021 og vi overgik til et nyt banksystem.

Klubbens økonomi er således at der per. 31. marts står kr. 23.237,53 på klubbens konto. Heraf skal der tilbageføres kr. 5.370 til LFSO da de har betalt for vor julefrokost, hvilket forsamlingen ikke mente de skulle.

Gustav har bedt om at blive afløst som formand. Finn Lajgaard blev valgt til ny formand/mødeleder.

3.  Siden sidst. Der var ikke mange der havde noget til dette punkt. Ole havde været på Svinø i Gamborg fjord og der fanget en hø på 2,8 kg. her var der flere fisk, Finn havde været 3 gange i gudenåen og på Hjarnø havde han fanget en fed  hø på 45 cm. jeg selv havde været i gudenåen 2 gange og sidste gang fik jeg fisk på lige opstrøms sandskredet, det viste sig hurtigt at være en lille gedde. sigfred havde også været i gudenåen. Johnny fortalte om LFSO's tur til Limfjorden ved Sennels, 9 mand deltog og der blev fanget 2 fisk af en deltager.

Sigfred og Per Løndahl overbragte en hilsen fra Hans Boel. Hans har været på sygehus og er endnu ikke tilbage i form, han glæder sig til at komme og deltage igen, de blev bedt om at hilse ham og ønske ham god bedring fra os alle.

4. Kommende aktiviteter. Kaare Manniche Ebert fra Danmarks sportfiskerforbund kommer den 3. maj til klubhuset og fortæller om det seneste nye om vore kære byttedyr. Der er tilmelding.

5. Eventuelt. Gustav takkede af, Han har været en rigtig god formand for klubben i snart mange år.

Nyeste kommentarer

12.10 | 07:09

Kommer ikke til pakning af Cardinalen skal til læge

05.09 | 08:30

Jeg kommer til klubmesterskab kl. 08.00

30.08 | 12:56

Jeg kommer til klummesterskabet 8 September kl. 8

22.08 | 20:41

Frank U. Knop Struer har meldt sig ud.