Seniorklub LFSO og Sdr. Resen

Torsdagsmøde den 8. november 2022

Torsdagsmøde den 11. august 2022 kl:14:00

Referent: Jørn hansen 

Kaffehold:Ole Maach,oluf Cramer, Palle Pedersen og Hans Boel.

Mødet har nedenstående dagsorden.

1. Sang og Kaffe

2. Siden sidst.

3. kommende aktiviteter, fisketure o.s.v.

4. Eventuelt

5. Video og lign.

1. Finn bød velkommen og efter kaffen sang vi " du danske sommer jeg elsker dig"

2. Siden sidst. Sigfred havde fanget 2 laks i Norge, den ene skulle dog afleveres på plejehjemmet,.

Peder Riisgaard havde fanget en hø på 5 kg og 72 cm, og en lille på flue.

Einar havde været ved Ry og fanget laks, havde fisk på 4,7 og 7,4 kg med hjem, og så havde han en på 10kg der efter facebook opmærksomhed blev afleveret på plejehjemmet. og i Karup havde han lige fanget en hø på 9,025 kg på 87 cm og et par små.

Holger har fået en hø på 65 cm 3.5 kg.

jeg selv en hø i Skjern å, sat ud igen.

3. Kommende aktiviteter. Finn orienterede om klubbens økonomi, p.t. står der ca. kr 8.800 på kontoen.

vi talte derefter om kommende aktiviteter. Klubmesterskabet afvikles forud for mødet i september, altså 8. september kl. 08.00. se under kommende aktiviteter og tilmelding.

Der skal laves en tur til Sdr. Resen i nærmeste fremtid.

Sigfred undersøger mulighederne for en kysttur til Langeland her i efteråret. (mail er rundsendt).

Der undersøges muligheden for en tur til Mandalelven til næste år. Eigil Amlund, Einar og jeg undersøger.

Poul Erik mosetur.

Billeder og grej i Margrethes hus er Eigil Nedergaard og Børge.

Martin er tovholder på seniorklubbens medhjælp til KÅS kon.

4. Eventuelt. Igen en opfordring til opstramning af framelding ti torsdagsmøderne, Framelding senest Onsdag.

Nyeste kommentarer

12.10 | 07:09

Kommer ikke til pakning af Cardinalen skal til læge

05.09 | 08:30

Jeg kommer til klubmesterskab kl. 08.00

30.08 | 12:56

Jeg kommer til klummesterskabet 8 September kl. 8

22.08 | 20:41

Frank U. Knop Struer har meldt sig ud.