Seniorklub LFSO og Sdr. Resen

Torsdagsmøde den 8. november 2022

Sigfred har lavet nedenstående referat.

Torsdagsmøde d. 8/9. 2022.

Mødet var udsat til kl. 14.00 p.g.a. klubbens fiskekonkurrence om formiddagen..

Efter den obligatoriske sang og kaffebord tog vi rundturen "Siden sidst".

En del medlemmer havde haft held til at fange havørreder siden sidste møde.

Kurt Juel og Holger Jakobsen fik hver een under formiddagens konkurrence. Derudover kunne Erik Andersen, Holger Riis, Philip Bertel og Ejner Olesen berette om havørredfangster.

Kurt Riisgaard kunne fortælle om en for Karup Å mere sjælden fangst, en skrubbe, som han fangede på Henning Gades eng.

En del medlemmer (Erik, Holger Riis, Holger Jakobsen, og Sigfred) havde med ret godt held fisket makrel ved Hanstholm. Mellem 8 og 14 stk. fine mini- tunfisk blev det til.

En fin oplevelse, at fiske sammen fra stranden, når vejret er perfekt og madpakken er god. Men det kræver hurtig planlægning når vejret og makrellen er der.

Af kommende aktiviteter blev det aftalt at afholde den traditionsrige fisketur til Sdr. Resen torsdag d. 6. okt.. Kurt Juel m. fl. vil sørge for den nærmere planlægning.

Se nærmere herom på hjemmesiden.

Yderligere er der planer om at lave en tur til Lars Clemmensens fiskegrejsmuseum i Skarrild. Det undersøges nærmere.

Sigfred.

Nyeste kommentarer

12.10 | 07:09

Kommer ikke til pakning af Cardinalen skal til læge

05.09 | 08:30

Jeg kommer til klubmesterskab kl. 08.00

30.08 | 12:56

Jeg kommer til klummesterskabet 8 September kl. 8

22.08 | 20:41

Frank U. Knop Struer har meldt sig ud.