Seniorklub LFSO og Sdr. Resen

Torsdagsmøde den 8. november 2022

Torsdagsmøde den 10. november kl. 12:00

Referent: Jørn Hansen

Kaffehold: Philip Knudsen, Poul Erik Andersen, Preben Høpfner og Hans Boel.

Mødet har nedenstående dagsorden.

1. Sang og Kaffe

2. Siden sidst.

3. kommende aktiviteter, fisketure o.s.v.

4. Livshistorie ved Einar Bendix Nielsen

5. Eventuelt

6. Video og lign.

1. Vi sang "Svantes lykkelige dag"  Inden kaffen

2. Siden sidst. 10 mand havde været med på Mors turen med Holger Riis som turleder, og der var blevet landet fisk og endda 6 over målet mellem 50 og 52 cm. Heraf havde Philip Knudsen fanget 4, Sigfred 1 og jeg havde også fanget 1, derudover var der også fanget undermålere.

Einar Olesen havde inden slut i åen fanget fisk på 73 og 50cm.

Per Brøndum havde på Nordfyn fanget en 65+ og undermålere.

Philip Knudsen havde i fjorden fanget 3 over 50cm og sagde at der var mange undermålere i fjorden.

Ole Maach havde været på Samsø i uge 43 og der fanget en del undermålere, han havde lejet en hytte.

Finn var lige kommet hjem fra British Colombia efter en tur efter laks, og der havde været mange laks.

Philip Berthel havde været ved Hejlskov og Mågeodde.

3. Kommende aktiviteter.

Holger Riis vil gerne arrangerer en ny Morstur som erstatning for den lidt amputerede tidligere tur.

Finn undersøger muligheden for en tur til Mandalselven i august 2023 med afrejse 14. august. jeg har lavet en side med information om turen med foreløbigt budget se linket Mandal august 2023   Jeg har lavet en ikke bindende tilmeldingsside se linket her   Ikke bindende tilm. Mandal    Den sidste dato for at tilmelde dig er ved mødet i februar.

Der arbejdes på at lave en tur til et privat fiskerimuseum, der arbejdes ligeledes på at lave en tur til Brande for at se på gyde banker.

Julefrokosten bliver i år afholdt torsdag den 8. december kl. 12:00 satoen for sidste tilmelding er 2. december, der er lavet tilmeldingside  Julefrokost den 8. dec. kl. 12:00     der er egen betaling på 50 kr. 

Følgende meldte sig som borddækkere   Sigfred, Arne Præstegaard, Ole Maach, Palle, Børge, Hilmar.

Per brøndum kommer med maden.

Før julefrokost leder Einar Olesen en tur ud for at se på gydebanker, Vi mødes i klubhuset til et rundstykke kl. 9:00, p.g.a rundstykket er der tilmelding. se linket  her  Gydebanketur 8. december kl. 9:00.

4. Einer Bendix Nielsen fortalte livshistorie, han havde lavet en Power point præsentation.

Han er født og opvokset i Ulfborg, startede sit fiskeri i Råsted lilleå med skrabsammen grej og rødspætter og torsk i Thorsminde. senere med garn og ruser fra forældrene sommerhus i Lihme.

Imen drømte han om laks i Norge og Havørred i Karup å.

Einar har været udvekslings student i USA. Han kom i lære som kok i Randers og senere som slagter. kom i 1987  til Teknisk Skole.

Her genstartede han sit fiskeri, tog til Styrdalselven i Norge og blev medlem i Herning Sportsfiskerforening og fangede den første HØ i Grønbæks lille.

Derefter gik det slag i slag, Norge Skotland og mange oplevelser. Dannede sammen med kammerater LORD BENDIX WORLD FAMOUS OLD VENTAGE AND SPORTS FISHING CLUB. og tog sammem med dem mange ture blandt andet til  British Colombia efter laks, Mexico efter marlin, Sailfish og guldmakrel. I Hemmingsways fodspor til Cuba efter Marlin.

Einer er også blevet medlem i Skive.

5 Eventuelt. Behandlet undervejs.   

Nyeste kommentarer

12.10 | 07:09

Kommer ikke til pakning af Cardinalen skal til læge

05.09 | 08:30

Jeg kommer til klubmesterskab kl. 08.00

30.08 | 12:56

Jeg kommer til klummesterskabet 8 September kl. 8

22.08 | 20:41

Frank U. Knop Struer har meldt sig ud.