Seniorklub LFSO og Sdr. Resen

Fugle ved åen.

36-42 cm. Den er en almindelig ynglefugl i Danmark. Den findes ved søer og vandløb. Blishønen er helt sort bortset fra den hvide bis i panden, der har givet fuglen sit navn. Blishønen bygger sin rede i den tætte rørskov langs søens og åens bred. Den forsvarer sine unger meget aggresivt og "toppes" ofte med andre andefugle. En ret støjende fugl, der kan lave mange forskellige lyde. Den mest karakteristiske kald er et højt eksplosivt "piitss", der nærmest lyder, som om man slår på en metalstang med en hammer. Blishønen dykker efter føde på lavt vand og æder vandplanter, små muslinger, insekter og snegle. Dens fjender er bl.a. mosegrise (vandrotter), ræve og gedder. Vilde mink har de seneste år taget en del af blishønens æg. De voksne fugle bliver i landet vinteren over, hvor de får selskab af store flokke af blishøns fra Østersølandene. Ungfuglene trækker til Holland, Belgien og Frankrig.

Nyeste kommentarer

12.10 | 07:09

Kommer ikke til pakning af Cardinalen skal til læge

05.09 | 08:30

Jeg kommer til klubmesterskab kl. 08.00

30.08 | 12:56

Jeg kommer til klummesterskabet 8 September kl. 8

22.08 | 20:41

Frank U. Knop Struer har meldt sig ud.