Seniorklub LFSO og Sdr. Resen

Afviklede aktiviteter 2013 - møder og ture

Jens Peder bød velkommen og han startede med at overrække årets storfangerdiplom til Philip Knudsen for en fantastisk smuk ørred på 7 kg fordelt på 78 cm fanget 27. maj. Jens Peder valgte at uddele diplomet  og præmien (2 flasker linjeakavit) som det første, for at sikre sig, at præmien stadig var hel.

Da Sigfred var runner up til storfangertitlen fik han lov  at vælge en sang, og han valgte "Jylland mellem tvende have".

Efter sangen præsenterede Gunnar menuen, som bestod af.

Sild

Røget laks på brød (laksen var Gunnars norgeslaks)

Fiskefilet med remoulade

Tarteletter med hønsekød

Ribbensteg og medister med rødkål

Ris alamande med mandler til mandelgaver

Kaffe og småkager.

Under spisningen, hvor snakken gik livligt, uddelte Eigil lodder til amerikansk lotteri som han afviklede gevisterne var fiskegrej og flasker.

Der var mandelgaver (sponsoreret af PH-Grej) til risalamanden.

Det blev en rigtig hyggelig og vellykket eftermiddag.

Stor tak til Gunnar og medhjælperne (Jørn, Kurt og Preben K.) for den gode mad og den fine afvikling. Ligeledes tak til Holger og Philip for den flotte borddækning.

Tak for 2013

 

 Fisketur til Skyggehale P&T torsdag den 7. november 2013.

 22 forventningsfulde lystfiskere var mødt op i god tid til kl. 09oo. Vi skulle fiske 4 timer og havde fået det til en reduceret pris (110,00 kr.). Starttidspunkt kl. 0915.

 Præmier til største fisk samt flest fangne fisk!

 Erik Christensen  regnbueørred  2,230 kg

Harald Moesgård  regnbueørreder  1,660 kg, 1,28 kg og 1.090 kg

 Eigil Møller  regnbueørreder  1,900 kg og 1,400 kg

 Mogens Thomassen  regnbueørred  1,940 kg

 Leif Engeborg  regnbueørred  1,590 kg

Jørgen Carlsen  regnbueørred  1,530 kg

Ejgil Nedregaard  regnbueørred  1,310 kg

Gunnar Høst  regnbueørred 1,230 kg

Hans Jensen  regnbueørred  1,180 kg

Hans Jensen 2 regnbueørreder renset

Torsdagsmøde den 10. oktober

Jeg henviser til referatet fra mødet. (dagsordenen blev slettet inden jeg fik den sikret)

Gudenåen den 7. oktober

Der var 15 deltagere i turen til Gudenåen, og vi havde som sædvanligt en fin tur med måske lidt for godt vejr. Der var en meget fin vandføring.

Der blev også fanget 3 fine fisk, 2 laks og 1 havørred, Sigfred og Mogens fangede laksene og Hans Jensen tog sig af ørreden.

Før frokost blev nogle af deltagerne overbevist om, at der var fisk i åen, da bestandsanalyseholdet kom forbi, og de skovlede store fisk op af med vandet deres elektroder og net. Medens vi holdt frokostpause fangede de et par fisk lige ud foran os.  

Torsdagsmøde 12. september

Dagsorden.

Kaffehold: Preben K. Jensen, Ole Maach og Ken Persson

1. Oplevelser siden sidst

2. Livshistorier (10-20 minutter) Preben K. Jensen og Ken Persson

3. Planlægning de næste ture

4. Eventuelt

Bemærk der er ikke fluebinding før mødet

Tur til gudenåen 11. september

17. medlemmer deltog i turen til gudenåen, vi startede med at fordele os langs åen i regnvejr, men hurtigt blev det magsvejr.

Ved frokosten blev der fortalt om at adskillige fisk var blevet spottet, fangsterne var dog sparsomme en aborre, en smolt og en tabt fisk.

Hvad der skete om eftermiddagen følger senere.

Fly moserne 13.august 2013

 

 

Turen til moserne havde forbavsende god tilslutning (11-12 fiskere), på trods af at vejret bestemt ikke levede op til forventningerne. En hård kølig vind gjorde fiskeriet noget besværligt, men alligevel lykkedes det deltagerne at fange en del flotte fisk.

 

Poul Erik ”Skovtrold”, som var med for første gang, duperede alle ved at fange to flotte ål. Vi må presse ham for at arrangere et ålefiskekursus, så flere kan lære kunsten.

 Kurt Juel fangede gedder på flue, og Erik Andersen fik et par fine spiselige aborrer med hjem. Derudover lykkedes det flere at fange store flotte brasener, som blev genudsat.

 Selv om vejret svigtede, havde alle en hyggelig aften og nød kaffen og madpakken skønt den måske fik lidt smag af regnorm og mosefisk.

 Link til en billedserie Fly moserne 13/8-13

Torsdagsmøde 13. juni 2013

Kaffe I klubhuset kl. 09.00, brød skal du selv medbringe.
Da sæsonen forhåbentligt er i fuld gang, er der mulighed for at forsørge at tømme karup å inden morgenkaffen, og hvis det ikke er lykkedes kan vi gøre arbejdet færdigt inden vi mødes til torsdagmøde kl. 13.00.

Dagsorden.
Kaffehold. Harald Moesgaard, Preben Jantzen og Bengt Sørensen.
1.  Oplevelser siden sidst
2.  Video. Mogens har en video med
3.  Eventuelt 

Husk evt. afbud til mødet

Pigvartur Børsmose Strand 20. maj

6. medlemmer tilmeldte sig turen efter pigvar på Børsmose strand, deltagerne var Sigfred, Tonny, Hans Jensen Skive, Bent Nielsen, Philip og mig, Jørn Hansen.

Vi kørte i 2 biler og mødtes lidt over 8 nede på Børsmose strand, hvor vi fik en kop kaffe, hvorefter vi gik i gang med fiskerriet, og vi fortsatte fiskeriet til over 3, kun afbrudt af kaffe- og frokostpause.

Forholdendene var ikke så perfekte, som vi havde regnet med, vinden var ingen problem, men der var nogle svære dønninger, der generede noget, og vandet var meget uklart, både dønninger og uklarheden lagde sig dog lidt i løbet af dagen.

Det blev til fisk, Tonny, Hans og Sigfred fik hver en fin pigvar, Philip fik 2 undermålere på krogen og jeg fik 1.

Som sædvanlig når seniorklubben er på tur, blev det en rigtig fin tur, det er kun skade at der er så langt derned.

 

Sommerfrokost den 16. maj

Seniorklubben afholdt sommerfrokosten torsdag den 16. maj.

Stemningen var som sædvanligt høj og maden, som Gunnar stod for, god (sild, stegt fiskefilet, laksemad, nakkesteg med flødekartofter og til slut kaffe).

Der blev sunget et par sange fra sangheftet og snakken gik højlydt. 

Kysttur til Djursland 2. maj

Med Gustav som arrangør blev der afviklet en kysttur til djursland. Den faldt heldigt sammen med udslippet af regnbuer i Grenå havn.

Gustav har lagt billeder og referat ind under Nyt fra medlemmer

Oprydning Fly mose 20. april

Ca. 10 unge og gamle var mødt til oprydning i mosen klokken 8..

Vi startede med kaffe og rundstykker, Hvorefter det stod på hårdt arbejde med kædesav, buskrydder, greb, spade og skovl.

Det eneste uheld bestod i at Kurt ville prøve at bade, han kom da op igen og var næsten tør inden vi gik hvert til sit.

Klokken 12.30 kom Holger med en ordentlig portion biksemad, som alle nød med velbehag i det utroligt dejlige vejr.

Torsdagsmøde den 11. april 2013

Dagsorden

Kaffehold: Mogens Thomassen, Egil Møller og Eigil Nedergaard.
1. Oplevelser siden sidst
2. Livshistorier (10 -20 minutter) Erik D. Andersen og N. O. Rasmussen
3. Planlægning de næste ture
4. Video. Tropisk fiskeri
5. Eventuelt, Hjælpere til sommerfrokosten udnævnes


Der er som sædvanligt fluebinding fra k. 09.00.


Gudenåtur 4. april 2013

Den 4. april havde Mogens Thomassen arrangeret en tur til Bjerringbro vand i Gudenåen.
Deltagerne havde en fin tur med godt vejr, selvom der ikke var begyndt at være opgang af laks.
Hans Jensen fangede en Havørred.

Knivkursus i uge 8

I Uge 8 2013 afholdtes knivmagerkursus, ved Ken Persson i klubhuset.
Der var 10 knivmagere der havde en rigtig skøn uge, og der blev frembragt adskillig flotte knive.

Tak til Ken.

Torsdagsmøde 14. marts 2013

Dagsorden

Kaffehold: Poul Bruun, Niels A. K. Hansen og Axel Knudsen.
1. Oplevelser siden sidst
2. Livshistorier (10 -20 minutter) Erik D. Andersen og N. O. Rasmussen
3. Planlægning de næste ture
4. Gennemgang af muligheder på vor hjemmeside, f.eks. links til fredningsbælter.
5. Eventuelt


Philip Knudsen holder et ambassadør vedligeholdkursus fra kl. 09.00.

Der er fluebinding for dem, der er mere til det, end til hjulservice.

Torsdagsmøde 14. februar 2013

Dagsorden

Kaffehold: Hans Jensen, Jørn Kroer og Kurt Juel
1. Oplevelser siden sidst
2. Livshistorier (10 -20 minutter) Preben Jantzen og Bengt Sørensen
3. Planlægning de næste ture
4. Eventuelt.

Efter at seniorklubben har eksisteret i godt 4 år, er vi nu 40 medlemmer. For at kaffeholdet kan købe ind og dække op til dem som kommer, er det vigtig at melde afbud på vores hjemmeside, såfremt man ikke kommer til mødet.

Før mødet er der fluebinding, som sædvanligt startes der kl. 09.00.

Bemærk! Den tidligere programsatte blinkstøbning er aflyst.


Torsdagsmøde den 10. januar 2013

Dagsorden.

Kaffehold: Jørgen Carlsen og Tonny Johansen
1. Oplevelser siden sidst
2. Livshistorier (10 -20 minutter) Eigil Nedergaard og Harald Moesgaard
3. Planlægning de næste ture
4. Eventuelt

Inden torsdagsmødet er der fluebinding som normalt fra kl. 09.00. Jørn Kroer sørger for rundstykker til de fremmødte.

Når vi er færdig med dagsordenen, afholdes en
salg - bytte dag.
Så gå jeres gemmer igennem og tag de gode ting du har, men aldrig bruger frem, og med til mødet.

Nyeste kommentarer

12.10 | 07:09

Kommer ikke til pakning af Cardinalen skal til læge

05.09 | 08:30

Jeg kommer til klubmesterskab kl. 08.00

30.08 | 12:56

Jeg kommer til klummesterskabet 8 September kl. 8

22.08 | 20:41

Frank U. Knop Struer har meldt sig ud.