Seniorklub LFSO og Sdr. Resen

Dagbog

Referater fra torsdagsmøder til og med 2016

referater 2016

Referent: Jørn Hansen

Mødet havde nedenstående dagsorden.

Kaffehold: Oluf Cramer, Ole Andresen og Hans Boel.

1.  Indlæg ved Jakob Larsen, Holstebro kommune, Natur og teknik.

2.  Siden sidst

3.  Kommende aktiviteter

4.  Eventuelt

Vi startede med en sang (Det lysner over agers felt) og kaffe.

1.  Jakob Larsen er ansat i Holstebro kommune, hvor han er beskæftiget med vandløbsregistrering og restaurering, havde et spændede indlæg hvor han fortalte om de værktøjer der anvendtes i vandløbsrestaureringen. Han understøttede indlæget med slides med før-, undervejs- og efterbilleder. Hans indlæg varede ca. halvanden time med mange spørgsmål undervejs.

2.  Ejner bad om hjælp til et gydegrusprojekt i Højsgård bæk på mandag den 14. nov. kl 9.00, mødested p pladsen ved bækken på Vormstrupvej, husk havegreb og waders. Derefter gik vi over til siden sidst. Jens Peder havde fået flere fisk i fjorden, Sigfred havde den sidste tid koncentreret sig om krebsefiskeriet med brikker og fanget en hel del, vi diskuterede om det var tilladt at fange krebs med brikker i fredningstiden på bystykket. Ole havde været i fjorden og havde fanget 3 mellen 1,5 og 3 kg. Erik havde fanget en undermåler, Holger havde været med på Fur, hvor han mellem mange undermålere havde taget en på 56 cm, han og Philip havde også været ved Mogenstrup hvor de havde oplevet et ren fiskebonanza med mange undermålere og 1 på på 61, Philip havde ligeledes fået 3 over målet. Jeg selv var med på Fur og måtte nøjes med et hug, jeg har også fanget krebs med brik i Frederiksdal, og den 31. sluttede jeg å sæsonen med at tabe en fisk ved Trandum bro.

3. Ole laver en limfjordtur når vejret tillader det og Gustav holder øje med mulighederne på Djurslandskysten. Information gives gennem mail og hjemmeside. Fremgangsmåde, kontakt mig på 29 72 20 41 eller mail jh.petuniavej@youmail.dkhvis du får en ide og lyst til at lave en tur. Den P&T tur der var talt om laves nok først i det nye år.

Husk julefrokosten den 8. december kl. 12.00. Sidste tilmelding fredag den 2. december, det koster 50 kr. at deltage.

Arne har kontakt til en læge der vil demonstrerer hjertestarteren, det bliver ligeledes først i 2017.

4.  Tonny undersøger om byarkivar Niels Mortensen vil holde et indlæg og til hvilken pris (helst et par gode flasker). Emner, Jeppe Aakjær, karup å eller andet spændende.

Holger fortalte om hjemmesiden havørred.com et luftfoto af Danmark med markerede fredningsbælter, det nye er at den markerer din position, så du helt nøjagtig kan se hvor du befinder dig i forhold til fredningsbæltet, for det koster den nette sum af 2500 kr. at fiske på den forkerte side af fredningsgrænsen.

11-11-2016

0

Referent: Jørn Hansen.

Mødet havde nedenstående dagsorden.

Kaffehold: Preben K. Jensen, Jens Peder Madsen og Hans Boel.

1.  Siden sidst.

2.  Kommende aktiviteter

3.  Eventuelt.

Efter Kaffen og en sang (Skuld gammel venskab...) gik vi til dagsordenen.

1.  Harald havde været på en luxsus tur til Norge, det havde ikke givet laks, men som vi kunne forstå havde velværet været i top. Kurt havde gjort i krebsefangst, men havde kun fået ca. 35 på 3 uger. N.O. (der fyldte 90 den 3. okober) havde lige fået 1 regnbue på 38 cm. en undermåler og 2 helt. Tonny havde været på lillebælt dagen før (resultatet taler vi ikke om) og havde fanget 75 stk. signalkrebs i krebseruse. Poul Erik havde også gjort i signalkrebs. Ken havde fået en laks i Mandal. Sigfred havde været ved Hanstholm efter makrel med stort held, han havde også været med ved gudenåen (uden at blive våd) og ved Sdr. Resen hvor han kun glemte sin stang som dog blev fundet af en ærlig person (Husk at mærke grejet med navn og tlf. nr). Johan havde været ved åen om formiddagen og havde haft et hug. Bent havde fanget rejer og øvet sig i at pille rejer. Hans havde fanget en tiger ørred dagen før. Ole havde fået en 50 cm fisk i horsens fjord og en på 49 i thy. Jeg selv havde været på makrelfangst ved Hanstholm på den hjemmeside annoncerede tur 13. september sammen med Jørn Kroer, Holger og Philip vi havde en dejlig dag med de fisk vi gad fange, Jeg kan ikke nok anbefale medlemmerne at deltage i de makrelture vi laver til næste år, for der er plads til alle på stranden og det kan laves med engangsgrill o.s.v.. Gustav talte om julefrokost den skriver jeg om i eventuelt.

2.  Kommende aktiviteter Der blev aftalt en Kolind sund tur den 25. oktober med seneste tilmelding den 21. oktober (tilmelding p.g.a. fisketegn) se tilmeldingsside for detaljerKolind sund tirsdag 25. oktober .

Gustav laver en Djurslandstur som annonceres via hjemmesiden og mail, Harald og Eigil Møller laver en P&T tur der laves på  samme måde. En eventuel Fur tur annonceres med en mail og folk kan møde op hvis de har lyst.

3.  Eventuelt. Julefrokost afholdes den torsdag den 8. december kl. 12.00. Kurt, Hans Boel og Jørn Kroer står for det kulinariske og Holger og Philip pynter bordene, der bliver muligvis tale om betaling på 50 kr. for deltagelse.

Vi talte om hjertestarterkursus, der var flere muligheder, men Gustav kontakter Arne Præstegaard for nærmere aftale, Arne kender en læge der vil holde et kursus. Hjertestarteren er nu på plads, tilgængelig for alle på ydersiden af klubhuset.

Til sidst blev der vist video med Karup å set fra luften, fra udspring til udløb, hvis du vil gense videoen kan den findes på nedenstående adresse.

http://www.pure-silver.dk/114046806

Per Højvang deltog i mødet, Velkommen til Per.

14-10-2016

0

Torsdagsmøde 8. september

Referent: Jørn Hansen

Mødet havde nedenstående dagsorden

Kaffehold: Ejner Olesen, Kaj Ove Christensen og Hans Boel.

1.  Siden sidst.

2.  Livshistorie Oluf Richard Cramer.

3.  Kommende aktiviteter

4.  Eventuelt.

16 medlemmer var mødt til rundstykker og kaffe kl 8.00, hvorefter der blev fisket i åen til middag, der var ikke fanget noget over målet, Sigfred fik en undermåler og flere landede små bækørreder.

Mødet startede efter kaffen med "lystfiskerens sang", hvorefter vi gik til dagsordenen.

1.  Siden sidst, der var ikke mange fangster at melde om, Poul Erik havde fanget ål, Kurt havde ikke fået fisk, men havde under en cykeltur ved Fårbæk set en ulv, Jørn havde fået en lille på 1,5 kg til konkurrencen, Finn havde fået en Karup å fisk på 2,5 kg og en på 2,6 kg i Trend å, Sigfred var blevet bittenap til konkurencen, Philip havde genoplivets barndommens fiskeri og havde på et par timer fanget 61 skaller på melklister ved engvej, Gustav havde fået en mindre ørred siden sidst, den blev fanget på flue midt på dagen.

Lidt uden for dagsordenen blev der talt om fangst af signalkrebs i åen, Ifølge Helge må vi fiske med redskaber på de foreningsejede stykker, det er stykket på vestside nedstrøms hagebro og stykket overfor stenhøllet.

Ejner, Kurt, Henning, Philip, Hans Peder og jeg var intresserede og ville prøve, Henning har 5 krebse ruser ( har tidligere fanget 149 krebs på een tur), Philip vil anskaffer et par krebsebrikker, så det skal prøves.

2.  Oluf fortalte livshistorie. Han fortalte, at han er 64 år, gift og bor i oddense, Oluf har 3 børn og 4 børnebørn. Oluf er uddannet radiomekaniker, og han har været ansat i en lang række virksomheder i forskellige funktioner bland andet B&O, lærer i AMU center, i Flextronic, vestas, hjælpelærer i Durup Skole og sidst i grundfos, Oluf gik på efterløn for 1 år siden.

Oluf har i ungdommen fisket som junior i LFSO, blandt andet under Philip, men som med så mange andre stillet fiskeriet i bero til indtil for 2 år siden  hvor fiskeriet blev genoptaget. Oluf er gået over til flue og har allerrede fået en ørred på 3,5 kg.

3. Vi aftalte 2 ture inden næste møde.

Torsdag 29. september laver vi en tur i gudenåen, vi mødes som sædvanligt på Statoiltanken, Pilevej 18, 8850 Bjerringbro kl. 9:00, Jeg laver en tilmeldingsside, så der kan laves samkørsel.

Den 5. oktober laver vi en tur til Sdr. Resen vand, Vi mødes ved pavilionen, Karupvej 51, 7470 Karup KL. 9:00.

Der er tilmelding senest 2. oktober da vi skal have fisketegn på plads gennem Jan Snejbjerg, det sørger jeg for, for de tilmeldte.

4. Eventuelt, Vi skal finde aktiviteter til vinteres møder, der undersøges om en biolog fra Holstebro vil komme, ligesom formanden for Jeppe Åkjær selskabet skal inviteres.

Den hjemvendte Preben har lovet at fortælle om Island og hans oplevelser der.

Før Næste møde 13. oktober bliver der igen fluebinding fra kl. 9:00.

09-09-2016

0

Torsdagsmøde den 11. august

Referent: Jørn Hansen

Mødet havde nedenstående dagsorden

Kaffehold: Arne Præstegaard, Ejner Olesen og Hans Boel.

1.  Siden sidst, hvad er der sket de sidste 2 måneder.

2.  Kommende aktiviteter

3.  Eventuelt

1. Mange medlemmer havde fangster at berette om, i det efterfølgende vil jeg remse op.

Johan havde fanget en på 2,5 kg og på 45-47 cm, Johan fisker i flere åer bl.a. Simensted. Erik havde fisk på 4 - 2,8 og 3,5 kg en aften havde han fanget 3 stk.. Bent havde fået 1 på 4,8 og 2 mindre. Hans Jensen Skive 3 stk. 3 - 5 og 7kg, Eigil Møller 5 stk. 3 en aften og den sidste om formiddagen før mødet, Poul Erik 2 stk,

Sigfred 6 fisk største 7 kg han fik 3 en aften, Ejnar et par stykker største 8 kg, Finn 1 stk og laks på Rygård, Philip  med den store 12,1 kg's fra sommerhus svinget på sdr. resen vand han har også landet en på 3,6 kg, Gustav havde fanget 8 stk. største 7,5 kg..

2. Vi talte om signalkrebs i åen, og mange medlemmer syntes det kunne være sjovt med et krebsegilde, vi aftalte at Gustav skal gå videre med at undersøge mulighederne for krebsefangst.

Makrelture laves når vejret er til det, der annonceres via mail.

Turer til Sdr. resen og gudenåen aftales på næste møde i september. (Jeg har efterfølgende talt med Jan Snejbjerg, og vi har aftalt hvordan vi får fisketegn).

Der er aftalt fiskerri i karup å sammen med næste møde 8. september, dem der har lyst mødes i klubhuset kl. 8.00 til kaffe og rundstykker, for at vi kan købe rundstykker nok, laver jeg tilmeldingsside.

3. Gustav har set en bæver ved nørrekær ligesom der igen er sæler i åen. Vi diskuterede igen hjertestarter, Sigfred vil høre hjerteforeningen om sådan een og om kursus, om det er noget vi kan få gennem dem.

Næste møde den 8. september. Dem der har lyst starter med fiskeri - kaffe og rundstykker kl. 08.00 i klubhuset, der vil være tilmelding til rundstykkerne.

17-08-2016

0

Torsdags møde den 9. juni 2016.

Referent: Jørn Hansen

Mødet havde nedenstående dagsorden.

 

Kaffehold: Finn Lajgaard, Ejvind Ottesen og Hans Boel. 

 1.  Siden sidst

 

2.  Kommende aktiviteter, har du planer om fiskeri i ferien?.

3.  Eventuelt.

15 medlemmer var mødtes kl. 9 til kaffe og rundstykker. Inden og efter var der adsklillige medlemmerder benyttede lejligheden til at fiske i åen. det lykkedes kun for Uffe at lande en fisk på ca. 55 cm.

Vi startede mødet med at synge " Vi elsker vort Land".

1. Tonny havde fanget en ål, Jørn Kroer havde jagtet hornfisk og havde været med Bang Bang på lillebælt (en ok tur), Finn Lajgaard havde været i Mørum og der håndlandet 2 laks, dog for andre, den ene havde været meget stor, Poul Erik havde fået en ål på 1 kg, men var ellers lidt i krise med fiskerriet, Henning havde været så uforsigtig at sige at han ville lade skæget gro indtil han fik en forårslaks, trods mange forsøg var det ikke lykkedes, så skæget kan risikerer at blive så langt at det skal flettes, Hans havde fået en HØ på 5,1 kg 3. gang han var i karup å i år, Philip var med på lillebælt og havde fået en skjern å laks på 7,8 kg, Gustav havde fanget hornfisk, jeg selv var med på lillebælt og fik blandt andet en rødspætte på 53 cm.

2.

3.  Der blev talt om konkurrencen og der bliver lavet en tilmeldings liste her på siden, hvor du kan tilmelde dig hvis du vil give hånd med, det er 12, 13 -14 augst det drejer sig om. I forbindelse med tilmeldingen må du meget gerne tilkendegive hvilke dage du kan. Jeg informerer Helge og hjælpeholdene bliver kontaktet.

Der blev også talt om kantklipning, Sigfred undersøger, og hjemmesiden bliver brugt til kontakt 

Torsdag den 12. november

Referat Torsdagsmøde 12. november

Referent: Jørn Hansen

Mødet havde nedenstående dagsorden

Kaffehold: Holger Jakobsen, Jørn Hansen og Hans Boel

1.  Siden sidst

2.  Livs Historie: Kim Keblowszki

3.  Planlægning af kommende aktiviteter

4. Eventuelt.

Der var mødt 36 medlemmer.

Gustav bød velkommen og bad forsamlingen om at rejse sig og afholde et øjebliks stilhed for at mindes Mogens Thomassen, der var død ganske få dage forinden.

Vi sang "Jylland mellem tvende Have"

Poul Bruun fortalte om Mogens Thomassen.

1.  Siden sidst. Der var blevet fanget en del fisk siden sidste møde. Harald havde fået en HØ på 55 cm. Eigil Møller havde fået 2 på ca. 3 kg. Erik havde været i fjorden og fået undermålere, og han var kommet hjem fra Canada hvor han havde fanget mange laks.Ejner fik 2 laks i Gudenåen på klubbens tur og han havde taget lidt i Karup å. Sigfred tabte om eftermiddagen på gudenå turen en laks, det ville han råde bod på og et par dage senere fangede han en næsten blank 6,2 kg stor hun, der dog var megen rogn og slattent kød. Philip havde også fået en laks i krumkagen på 5,9 kg, ligeledes rognfyldt, og han havde også fået overmåls fisk i fjorden. Holger fjorden undermålere og en på 49 cm. Johan havde fået et par stk. i Karup å, og så havde han været i Mariager fjord. Ole havde haft heldet med sig ved Humlum, han havde fået 12-13 stk. deraf 8 mellem 42 og 52 cm den største 1,8 kg.

2.  Livshistorie ved Kim Keblovzki. Kim er født i 41 i Århus, Keblovzki navnet stammer fra Østrig/Ungarn og bragt til landet af en oldefar, der gik på valsen. Kim havde budplads efter skoletid  og kom i bogbinderlærer som 15 årig, han har arbejdet som bogbinder rundt omkring i Jylland,  og blandt andet på Århus stiftsbogtrykkeri som faktor, og som faglærer i grafiske fag.

Kim blev gift i 67 og har 2 børn.

Hans fiskeri startede som 6 årig i Århus Å. og han har været aktiv i bestyrelsesarbejde, han store interesse er vandpleje med etablering af gydebanker .

Kim har fisket Karup å i 25 år, og han har endnu den første hø til gode.

3.  Der blev ikke aftalt konkrete ture der blev talt om en P&T ur, og Gustav laver en Djursland tur, men vandet skal være køligere og vejret passe, så den bliver annonceret via mail med kort varsel.

Der blev talt om at få Dorthe Bækkevold fra DTU til at holde et indlæg om HØ genetik evt. til februar mødet Ejner undersøger.

4.  Sidste tilmelding til julefrokosten er den 25. november,

Der blev fortalt at der findes et stor antal signalkrebs i Karup å, og at de som invasiv art er fredløse.

Gustav har talt med Helge for at få oplysninger om hvor og hvordan de må fanges, hvis dem må fanges, Gustav afventer svar fra Helge.

Der blev diskuteret forskellen på signalkrebs og flodkrebs. Niels A. K. har sendt dette link http://www.fiskepleje.dk/Soeer/fiskeregler-og-fiskeri/krebs/Forskel_flodkrebs_og_signalkrebs 

December mødet er julefrokosten, der er ingen dagsorden, mødet i januar er generalforsamling/årsmøde dagsorden følger.

Torsdagsmøde den 8. oktober

Referat torsdagsmøde den8. oktober.

Referent: Jørn Hansen

Mødet havde nedenstående dagsorden

Kaffehold: Gustav Setnik, Henning Larsen og Hans Boel.

1.  Indlæg af Keld Møller om muslingefiskeri i Limfjorden.

2.  Siden sidst

3 .  Planlægning af kommende aktiviteter

4.  Hjemmesiden

5.  Eventuelt

1. Keld fortalte om hvorfra han stammer og om hvorfor han blev fisker og om sit liv som havfisker og muslingefisker.

Efterfølgende viste han en video om muslingefiskeri og om anvendelse af muslingerne fra Limfjorden. Der var også et afsnit om hvad muslingefiskersammenslutningen gjorde for at sikre muslingebestanden.

2. Siden sidst, mange medlemmer havde fangster at fortælle om, Hans Boel havde så sent som dagen før landet en 4 kilos, Sigfred havde været med seniorklubbens tur til Sdr. Resen (på turen blev der kun fanget en bækørred af Holger), men han havde taget en laks i Gudenåen på 3 kg. Mogens havde fanget masser af laks i Alaska. Finn Lajgaard havde fanget havørred,  og laks i Gudenåen på 4,3 kg. Eigil Møller meldte om havørred på 45 cm, Poul Erik havde fået 2 stk. hø og på en tur på Lillebælt havde båden (7 mand) fanget 190 flade, Philip havde for et par dage siden fanget 4 hø ved Ejsing, Gustav meldte om 2+1 hø fra åen.

3.  Nye aktiviteter. Turen til Kolindsund aflyses da Preben Skiffard er blevet syg.

Gudenåtur den 21.  oktober, mødested Statoil tanken i Bjerringbro kl. 09:00, Turleder Mogens Thomassen tlf. 40 71 52 36. Der er ikke tilmelding, så du møder bare op. Jeg laver en side under Tilmeld / Afbud ture.

Gustav laver en Djursland kysttur, dato o.s.v. annonceres med mail og på siden her.

4. Hjemmesiden kommer ved en senere lejlighed.

5. Eventuelt. Cardinalen kommer på onsdag den 14. oktober, Sigfred styrer pakkeriet og det starter kl. 09.00.

Harald foreslog at "Hvis nogen bliver så dårlige under seniorklubbens aktiviteter, at de ikke kan gå til deres bil ringes der 112". Forslaget blev vel modtaget, og det blev pointeret at der skal hellere ringes én gang for meget, end én gang for lidt, også selvom patienten siger "det går nok over".

Eigil Møller synes at der skal opsættes en hjertestarter ved klubhuset, og at foreningen bare skal anskaffen én, Gustav skal tale med formand Helge (Gustav har kontaktet Helge, og Helge sørger for at det kommer på til næste bestyrelsesmøde).

Vor julefrokost afholdes 10. december kl. 12:00, så reserver dagen i din kalender, køkkenfolk og bord dækkere er på plads, det kommer til at koste lidt at deltage, sandsynligvis 50 Kr..  

Torsdagsmøde den 10. september

Referat fra torsdagsmødet den 10. september

Mødet havde nedenstående dagsorden.

Kaffehold: Bent Nielsen, Niels Jørgen Haarbo og Hans Boel.

1.  Siden sidst    

2.  Livshistorier: Ejvind Ottesen og Preben Høpfner

3 .  Planlægning af kommende aktiviteter

4.  Eventuelt

Efter kaffen bød Gustav velkommen og foreslog at vi før dagsordenen talte om omdeling af Cardinalen. Klubben står ifølge aftale med LFSO for omdelingen af bladet.

Sigfred fortalte at det næste nummer udkommer omkring næste torsdagsmøde, og hvis bladet er klart til næste møde den 8. oktober bliver det pakket denne dag, hvis ikke bliver, det pakket den efterfølgende torsdag den 15/10. Sigfred indkalder omdelere.

1.  Siden sidste møde er der blevet fanget rigtig mange fisk af medlemmerne. Gustav havde så sent som dagen før fanget 4 ørreder ved Bærs og havde deraf hjemtaget 2.

2.  Da ingen af medlemmerne med dagens livshistorier var til stede, bliver de sat på senere.

3.  Der bliver en tur til Sdr. Resen vand onsdag den  30. september, jeg laver en tilmeldingsside med tilmeldingsfrist på en uge, da der skal laves fisketegn med navn på, deltagelsen er gratis.

Preben laver tur til Kolindsund kanalen, der forsøges at aftale pris med Grenå sportsfiskerforening,  Dato aftales på næste møde.

Gustav arrangerer Djurslands tur i oktober efter næste møde.

Tonny efterlyste folk til oprensning af Bettebæk onsdag den 23. september, mødested klubhuset kl. 09:00.

Ole Maach, Johan Schulz, Holger Jakobsen, Jørn Hansen, Hans Jensen (skive), Bent Nielsen, Kurt Juel, Jørgen Carlsen og Arne Præstegaard kommer og hjælper.

4.  På næste møde kommer Keld Møller, og han fortæller om muslingefiskeri i Limfjorden.

 

Torsdagsmøde den 13. august

Referat fra torsdagsmødet den 13. august

Referent: Jørn Hansen

Mødet havde nedenstående dagsorden.

Kaffehold: Philip Knudsen, Leif Engeborg og Hans Boel.

1.  Siden sidst

2.  Livshistorier: Ejner Olesen og Kaj Ove Christensen.

3.  Planlægning af kommende aktiviteter

4.  Eventuelt

Gustav bød velkommen og foreslog at vi inden dagsordenen fik ordnet et par ting i forbindelse med konkurrencen. Der manglede 2 mand til kaffeholdet om søndagen Ejner og Kurt meldte sig, Gustav bad derefter folk med skraldespande huske at checke dem inden konkurrencen. Gustav havde en hilsen fra Eigil Nedergaard til mødet, derefter gik vi over til dagsordenen.

1.   Siden sidst klubbens medlemmer havde været med nogle skoleelever i moserne, mange af klubbens medlemmer havde fanget fisk i perioden siden sidst, og jeg nævner i flæng. Mogens havde fanget flade og havørred på Samsø og ål i mosen og Hellesø og en karup å hø på 64 cm, Poul Erik 5 ål i Hellesø, Ejner havde landet en halv snes stykker, størrelsen ufortalt, Poul Brun havde samme morge fået 2 på 64 og 63 cm, Bent havde også et par på 6,8 og ca 4,6 kg, Holger havde fået 4 indtil videre med den største på 2,5 kg, Philip der jo fører storfangerkonkurrence med en 7,2 kg's havde også mange tabte, Martin havde laks fra Skjern å og 2 på 45 og 48 cm fra Karup, Gustav havde 1 på ca 2 kilo og han havde lige fanget 3 stk dagen før.

2.  Ejner Olesen fortalte at han fortalte at han kom til verden på et husmandssted i Karstoft i 49. her voksede han op sammen med 7 søskende 6 drenge og 1 pige. han fange den første hø som 6 årig og den er siden fulgt af mange.

Efter konfirmationen kom han ud at tjene på ejendomme i lokalområdet, inden han blev soldat i Holstebro var han fodermester i Vinderup. Efter soldatertiden kom han på landbrugsskole. Ejner overtog fødehjemmet, men måtte sælge grundet misundelse fra søskende, han flyttede til Kikkendrup, Smollerup og derefter til nuværende adresse.

Ejner var derefter hos en murer, på en flaskecentral fra 93 i 5 år og så på slagteriet i Holstebro til de lukkede, og til slut hos Hede Danmark indtil efterløn. 

Kaj Ove Christensen er født i Lyby i 47 og fiskede i lokal å i barndommen, ål o.s.v..

Efter konfirmationen kom kaj ud at tjene, men hurtigt kom han lærer som murer og blev udlært murer, Kaj fik dårlig ryg og omskolet til levnedsmiddeltekniker, og fik job slagteriet i Nykøbing og  da det lukkede så Skive og da det lukkede så Herning, I 14 blev han pensionist.

3. Der blev talt om ture til Kolind sund, Gudenåen, og rejetur.

Mogens efterlyste hjælp til grus udlægning. (jeg laver en tilmeldingsside).

4.  Eventuelt sagerne blev ordnet under mødet.  

Torsdagsmøde den 11. juni

Referat fra torsdagsmøde den 11. juni

Referent Jørn Hansen.

Mødet havde nedenstående  dagsorden


   Kaffehold: Ole Maach, Ken Persson og Hans Boel.

1.  Siden sidst
2.  Livshistorier Preben Skiffard og Kim Keblovszki.

3.  Hvad giver klubben til og hvor meget.  

4.  Planlægning næste ture

5.  Eventuelt

1.  Hans Boel og Ken har fanget flotte fisk siden sidste møde, se under -Nyt fra medlemmer-, derudover havde nogle medlemmer fanget nogle få hornfisk i fjorden, der blev dog flere gange sagt, at hornfiskene var svære at få på krogen i år.

2.  Preben Skiffard fortalte om et liv centreret om Djursland. Han er vokset op på kanten af Kolindsundkanalen og her startede hans fiskeri efter ål, aborre og gedder, og det var også her han fangede sin første havørred.

Prebens arbejdsliv foregik også på Djursland med tilknytning til byggebranchen.

Preben blev i 1962 juniormedlem i Grenå sportsfiskerforening og kom straks på juniorlederkursus  og indledte hermed 34-35 års foreningsarbejde dels som juniorleder og dels ,ad flere omgange, som foreningsformand i Grenå.

I 1973 blev Preben medlem af LFSO og i 93 overtog han en hytte på Vormstrupvej, og har fanget en del fisk i Karup å, med den største som en juni fisk på 9 kg.

Preben har også fisket en hel del på kysten, ligesom han har fisket i mange norske elve (jeg har selv fisket sammen med ham i mandal og Orkla).

Jagt er også en interesse, og i den forbindelse har han arbejdet med hunde, opdræt og træning.

Kim Keblovszki skulle også have fortalt livshistorie, men han havde meldt fra til mødet p.g.a. sygdom.

3.  Det blev drøftet hvad klubben skal give til. Der gives kun til begravelse, en bårebuket.

4.  Da vi ikke holder møde i juli blev der ikke aftalt konkrete ture, udover nedenstående.

Jeg laver en side hvor man kan tilmelde sig, hvis du vil give en hånd med til Karup å konkurrencen 14-16 august. Opgaver bliver fordelt senere hvis vi bliver bedt om at  hjælpe.

Tonny laver en ad hoc madpakketur til moserne når vejret ser rigtigt ud. (jeg har talt med Tonny, og han er indforstået).

5.  Kurt Juel skal lave taget på klækkehuset og søger medhjælpere, det bliver dog først efter næste møde, men jeg laver allerede nu en tilmeldingsside. 

Torsdag den 21. maj

Da den anden torsdag i maj var kristi himmelfartsdag holdt vi mødet den 21. maj i stedet for. Denne dag holdt vi sommerfrokost se under afv. arrangem. 2015 eller på dette link http://www.seniorklub-lfso-sdr-resen.dk/60366925

Torsdagsmøde den 9. april

Referat torsdagsmøde den 9. april.

Referent: Jørn Hansen

Kaffehold: Erik D. Andersen, N. O. Rasmussen og Hans Boel.

Der var mødt 32 medlemmer.

Vi sang "Da lakker det af tiden småt".

1. Der blev rapporteret en del under siden sidst. Sigfred havde fået en 46 cm i fjorden og fanget en del meget små ligesom nedgængere i åen. Philip havde på gårsdagens Djurslandstur fanget en skønhed på 67 cm 2,9 kg, (billed af den og Philip kan ses på "Nyt fra medlemmer"), Arne havde befriet verden for en skarv, Einar havde fanget mange grønlændere og flere nedgængere, Gustav havde på Djurslandturen haft 3 tilbud, Ole havde haft noget spændende fiskeri ved Falsterbo i Sverrige, han havde dog problemer med at få de store til at hænge på, Johan havde fået en på 42 cm i Randers fjord, Jørn Kroer havde fanget en mager 44 cm og mange undermålere.

2.  Hans Boel fortalte om et liv med meget fiskeri, der er næsten ikke den bæk eller å i denne landsdel han ikke har besøgt, ligesom Hans også har været flittig gæst i Norge, her har han fisket i 10 forskellige elve.

3.  Mogens laver en tur til Gudenåen den 14. april kl. 09.00. Mødested ved Statoil tanken på Pilevej, Bjerringbro tilmelding her http://www.seniorklub-lfso-sdr-resen.dk/43878191.

Gustav vil lave endnu en Djurslands tur, den bliver arrangeret som sidst over hjemmesiden og mail, mødetidspunktet vil blive lagt således at vi kan få noget aftenfiskeri med.

Jørn Kroer holder øje med vejret i relation på en pighvar tur, og ved gode forhold laves en ad hoc-tur,

det samme gælder ture til Vorgod å ved Mogens og en fjordrejetur ved Tonny.

Husk mødet i maj er flyttet til torsdag den 21. kl. 12.00, hvor vi holder sommerfrokost, der er tilmelding her http://www.seniorklub-lfso-sdr-resen.dk/60366932 (Jeg vil minde jer om at melde jer til gennem mail).

4. Det fine nye skur ved slagterhøllet skal males, Kurt finder et velegnet tidspunkt og skal i den forbindelse bruge hjælpere, vi gør som med en ad-hoc tur gennem hjemmeside og mail.

Torsdagsmøde den 12. marts

Referat torsdagsmøde den 12. marts 2015

Referent: Jørn Hansen

Kaffehold: Harald Moesgaard, Bengt Sørensen og Hans Boel.

Der var mødt 36 og vi blev 37 i løbet af mødet.

Vi startede med at synge "Søren bramfris lærkesang" og "Hilsen til forårssolen"

Inden vi gik over til dagsordenen blev det bestemt at mødet i maj flyttes fra den 2. torsdag til den 3. torsdag den 21. maj, (2. torsdag er kristi himmelfartsdag). Den 21. maj afholder klubben dens sommerfrokost.

1.  Mange havde været ude med snøren i den forgangne periode, Ole og Ken havde været på fyn og fanget fisk. Erik, Philip, Sigfred, Mogens, Hans Boel, Poul Erik, N.O. og Henning havde alle fanget fisk i åen, der var en del nedgængere op til 70cm, men også grønlændere over målet og selvfølgeligt også undermålere. N.O. havde fået en blankfisk på 63cm. Jørn kroer havde fanget nedgænger i fjorden.

2.  Hans Jensen (Skive) der er fra 44 fortalte om hans virke ved byggeriet, og om hans fiskeri, Hans har været storfanger i LFSO et par gange, han har jo også været storfanger i seniorklubben.

Hans Jensen (Hammerum) der er en årgang 40 stammer fra et hedelandbrug ved Skarrild med 8 børn, fiskeriet startede i Døvling bæk.

Hans havde ikke megen lyst til landbruget, så han kom i gartnerlærer, han blev udlært i 60 og fik ansættelse på en planteskole, han fandt dog tid til at blive gift i 63. I 77 skiftede han til at arbejde i Herning Kommune som driftleder, her var han til han gik på efterløn. Fiskeriet blev udvidet fra Bøvling bæk til blandt andet Karup å. Hans har siddet i bestyrelsen i Ikast og vandplejeudvalget.

3.  Per Mark havde en invitation til sdr. Resens vand med og der var stor interesse blandt medlemmerne. Turen lægges sidst i maj eller i juni, men der aftales mere på et senere møde.

Skive fjord og Djursland arrangeres adhoc og annonceres ved en mail fra undertegnede.

4.  Sigfred gjorde opmærksom på at der skal laves en forundersøgelse af et nitratsfikserende projekt, mellem Nørre kær bro og den ydre ringvejs bro på vest siden af åen.

Jørn Hansen

Torsdagsmøde den 12. februar 2015

Referat torsdagsmøde den 12. februar 2015

Referent: Jørn Hansen

Kaffehold Mogens Thomassen, Eigil Møller og Eigil Nedergaard.

Dagsorden blev som indledning ændret så den kom til at således ud.

1. Indlæg af Jørgen Skytte Jeppesen Skive Fritidsfiskerforening.

2.  Siden sidst

3.  Planlægning næste ture.

4.  Eventuelt.

vi startede som sædvanligt med kaffe og brød, derefter sang vi "Velkommen lærkelil" da der var flere der sagde, de havde hørt lærken.

1. Jørgen Jeppesen fortalte om Skive fritidsfisker forening, han begyndte med  Skive havns og foreningens historie, herunder bådehavnens og skurbyens udvikling.

Jørgen fortalte videre om foreningens formål og om det fiskeri der bliver udøvet af foreningens medlemmer, herunder hvilke arter, hvornår og med hvilke redskaber.

Under hele Jørgen's indlæg blev der stillet spørgsmål og diskuteret, vi har jo mange problem sammenfald såsom sæler, skarver, muslingeskrabere og fjordens tilstand.

Hvis nogle af vore medlemmer var interesseret i at komme med på en fisketur på fjorden, er i meget velkomne til at kontakte Jørgen.

Jørgen sluttede af med en lille video om "skæve eksistenser".

2.  Siden sidst var meget mager, kun Jørn Kroer havde fanget et par undermålere.

3.  Der blev ikke aftalt konkrete ture, men vi har jo skive fjord turen til gode, og jeg vil rundsende en mail så snart det ser lovende ud, vi kan da mødes ved lystbådehavnen. På samme måde kan andre ture arrangeres med meget kort varsel.

4.  Det blev aftalt at prøve at arrangere andre indlæg i stil med det i dag. Per Mark vil kontakte Stadsarkivar Niels Mortensen, for at hører om han vil fortælle om Karup å, og Jørn Kroer vil se om han kan arrangere et indlæg om muslingefiskeri. Det er snart 1. marts så dem med skraldespande bedes kontrollerer om de skal skiftes.

Torsdagsmøde den 8. januar 2015

Referat fra Torsdagsmøde den 8. januar.

Referent: Jørn Hansen

Mødet havde nedenstående dagsorden.

Kaffehold: Hans Jensen (Hammerum), Poul Bruun og Niels A. K. Hansen.
1.  Siden sidst
2.  Livshistorier Sigfred Madsen og Kim Keblovzki
3.  Planlægning næste ture.

4.  Eventuelt    

Efter kaffen sang vi Spurven sidder stum bag kvist. Lidt uden for dagsordenen fortalte Mogens om årets elektrofiskeri efter moderfisk.

Der havde været en hel del fisk de gange de havde været ude, men fiskene var ikke  klar til strygning, og under opbevaringen blev de udsat for massive svampeangreb, hvilket havde betydet at mange fisk var sat tilbage til åen uden at være strøget. Derfor var det kun blevet til 14 liter, målet havde været 18 liter.

1.  Der bliver p.t. fanget en del fisk i Skive fjord, de fleste mangler lidt størrelse, men der er fisk. Der var også blevet fanget fisk ved Struer. Ejner havde fanget flere store gedder i Fly moserne, ligesom han havde været i P&T.

2.  Sigfred fortalte livshistorie. Hans liv udgik fra et husmandssted i Himmerland, hvor han efter endt 7 års skolegang kom ud at tjene bønder et par steder. Inden han kom ind som soldat var han begyndt at gå sammen med præstens datter, hans kone.

Efter soldatertiden gik han på Rønde kursus for at få en realeksamen, så han kunne komme på seminariet, hvor han læste til lærer, Hans kone blev også lærer. Som lærer fik han job ved landsbyskoler omkring Ringkøbing.

Sigfred har fisket fra barndommen, og i 1972 blev han medlem af LFSO og i 1976 købte han hytten i mosen ved Dueholm, og så blev der fisket meget. Senere er det også blevet til laksefiskeri i Norge.

3.  Det blev aftalt at lave en tur til fjorden omkring Skive onsdag den 21. januar. Vi mødes ved lystbådehavnen kl. 09.00 og fordeler os op i Salling og Lundø alt efter lyst og vejr, vi aftaler hvor vi spiser frokost. Der er ingen tilmelding.

Hvis vejret gør det umuligt at fiske sender jeg en mail rundt og aflyser.

4.  Eigil foreslog at vi inviterer formanden for Skive Fritidsfiskerforening Jørgen Jeppesen så vi kan udveksle synspunkter. Jeg har senere talt med Jørgen og han kommer til februar mødet, hvis du har noget du gerne vil spørge ham om send spørgsmålet til mig. og jeg vil videresende det.

Kontigentet på kr. 200 kan indbetales på klubbens konto reg nr. 5347 kontonr. 2633740 eller til Eigil på februar mødet.

Torsdagsmøde den 13. november

Referat fra seniorklubmøde d. 13 nov.

Referent: Sigfred Madsen

Vi sang "Jylland mellem tvende have."

Gustav præsenterede Johan som storfanger. Herefter startede vi på kaffen.s

siden sidst:

Eigil N., som hjælper med fiskeopdræt ved Gudenå, kunne fortælle at havørredopgangen i Gudenå var meget lille i år.

Johan fortalte om sin kæmpefangst.

Harald annoncerede at Hans Jensen havde fundet en ny dame. Han mente også at vide, hvem det var. Forhåbentlig ved Hans det også selv.

Eigil M. havde på den årlige ormetur fanget 2 havørreder. Nogle deltagere antydede, at de i strid med reglerne var taget på blink, hvad han benægtede. Som een foreslog var de måske taget på stålorm.

Mogens havde fanget en stor fin bækørred i Stor åen samt en laks og en gedde i Gudenå.

Holger havde været med på Lillebælt. Det var en fin tur med 25 - 27 fisk til hver.

Fangede på Gudenå turen en "laks", som desværre viste sig at være en gedde.

Per Mark havde deltaget i ormeturen og havde en rigtig god dag.

Niels A.K. Havde fisket på Flyvestationen og set stor fisk.

Jørgen C. havde fanget en havørred i Karup Å på årets sidste tur.

Ole inviterede til en tur til Nordmors.

Gustav Fortalte om kystturen til Djursland. Han havde set 12 gråsæler på Fjellerup Rev.

Livshistorier:

Johan Schulz: Bor nord for Randers i sine forældres nedlagte landbrug, som han har renoveret. Uddannet smed. Har arbejdet på Randers værft i 25 år. Derefter mange år på togfabrikken til sin pension.

Fiskede som ung, men tog en pause p.g.a. travlhed. Startede igen som 35-årig.

En kammerat fik ham med til Karup Å, og de startede på fluefiskeri.

Fik årskort til LFSO og blev senere medlem. Vridsted stykket er hans foretrukne fiskested.

Arne Præstegaard: Er født i Års. Blev uddannet maskiningeniør. Har arbejdet som lærer på Teknisk Skole i Skive. Driver forsøgsfiskeri i Limfjorden for DTU (omkring Kås Hoved).

Har været medlem af LFSO i mange år.

Planlægning af ture:

Ole arrangerer tur til Nordmors: Se nærmere herom og tilmeld på hjemmesiden under ture.

Mogens arrangerer tur til Skyggehale P&T. Se og tilmeld på hjemmesiden.

Planlægning af julefrokost:

Julefrokost d. 11 dec. kl. 12.00. Husk tilmelding.

Gunnar skaffer selv hjælpere.

Borddækning: Arne og Mogens.

Evt: Mogens viste to ophidsende film om fiskeri efter kongelaks i Alaska.

Torsdagsmøde den 9. oktober

Referat torsdagsmøde den 9. oktober
Referent: Jørn Hansen

Efter kaffen gik vi over til dagsordenen der blev afkortet, da vi skulle pakke Cardinalen.
Den så herefter ud således.
1.  Siden sidst
2.  Planlægning kommende ture

1.  Mogens havde fanget en laks i Skjern å der heldigvis lige var lidt mindre end store laks, og han kunne derfor hjemtage den.
Han havde også været i Alaska blandt andet sammen med Kurt, og her havde de fanget en masse sølvlaks. Kurt havde også fanget en 56 cm stalling og han havde lavet et trofæ af den enorme rygfinne, trofæet blev vist frem på mødet.
Erik, Poul Erik, Gustav og Finn havde alle fået havørred i åen siden sidt, Finn havde fanget sin aftenen før mødet.
Flere havde været i fjorden og kunne rapporterer at der igen sker lidt her, fiskene er dog noget små.
Eigil havde arrangeret en tur på travbanen her den 27. oktober, men grundet manglende tilslutning blev arrangementet aflyst.

2.  Planlægning kommende ture.
Mogens laver en tur til Gudenåen den 29/10, se detaljer under tilmelding.
Gustav er tovholder på en Djurslandstur den 10. november, alle detaljer følger når vi ved lidt om vejr og vind, følg med her på siden. 

derefter gik vi i gang med pakkeri af Cardinalen.

Torsdagsmøde den 11. september

Referat torsdagsmøde 11.september
Referent Sigfred Madsen / Jørn Hansen
Mødet havde nedenstående dagsorden.

Foreløbig Dagsorden: detaljer følger
Kaffehold: Sv. Aa. Sortemos, Jens Peder Madsen og Martin Poulsen.
1.  Lars Østergaard fiskerikontrollen kommer på besøg og orienterer og besvarer spørgsmål.
2.  Siden sidst
3.  Livshistorier Johan Schulz Petersen og Ejvind Ottesen
4.  Planlægning næste ture
5.  Eventuelt

Nedenstående spørgsmål var sendt til Lars Østergaard på Forhånd.

1.   

Jeg har flere gange fået spørgsmålet vedr. fredningsbælte ved den nye marina i Handbjerg. Er hele det nye havneanlæg placeret indenfor fredningsbæltet, gældende for Hellegårde/Handbjerg å. Der vil helt givet blive fisket fra molerne, specielt fordi der er blevet observeret multer.

2.

Må man glibe ål?

3.

Regler for toggefiskeri med nedenstående punkter.

Tidspunkter for udførsel

Hvem skal være tilstede/deltage

Antal som må deltage

Hvor længe er der givet tilladelse

4.  Flere medlemmer har bedt om at få en gennemgang af reglerne for ålefiskeri generelt.

Lars Østergaard og Mogens Andersen fra fiskerikontrollen var mødt, og Lars redegjorde for de meget komplekse regler for

 ålefiskeri, han omdelte bekendtgørelsen om ålefiskeri.
Der må gerne fiskes efter ål med glib
Toggergarn fiskeriet må kun praktiseres i Karup å systemet, og når det udøves skal lodsejeren deltage og derudover er der ingen begrænsning. Der må fiskes i 2 døgn fra tirsdag kl. 00.00 til onsdag kl. 24.00.
Den nuværende tilladelse udløber med udgange af 2016. De normale fredningstider for å systemet skal respekteres.
Fiskeriet er forbudt ved Handbjerg marina grundet fredningen ved Hellegård å.
Lars opfordrede os til at melde ulovligheder på 33 95 80 00 eller
www.anmeldelser.fd.dk .
Resten af referatet står Sigfred for

Vi sang: "Imellem Esbjerg og Fanø".

Fortællerunde.:

Preben, Finn og Johan havde fanget laks i Norge.

Ken og Ole havde fisket i Lille Edet i Sverige og mistet en laks hver.

Gustav havde fanget en havørred i Gudenå.

Bent, Ole, Finn og Poul Havde fanget havørred i Karup Å.

Eigil N. vil sælge liner og stænger.

Ture:

Niels vil lave tur til Flyvestationens vand d. 25. sept. kl 9.00

Medbring selv morgenkaffe og brød, samt 40 kr. til fiskekort .

Tur til Gudenå planlægges på mødet d. 9. okt.

Ifølge Harald arbejder Eigil Møller med arrangement på travbanen.

Venlig hilsen Sigfred.

Torsdag den 14 august 2014

Referat torsdagsmøde den 14. august
Referent: Jørn Hansen

Mødet havde nedenstående dagsorden.
Dagsorden:
Kaffehold: Ejvind Ottesen, Arne Præstegaard og Gunnar Høst 
1. Oplevelser siden sidst
2. Livshistorier (10-20minutter) Finn Lajgaard 
3. Planlægning af de næste ture.
4. Eventuelt (vagtplanlægning konkurrencen og orientering om Lars Østergårds besøg til september mødet)


Efter kaffen og en sang (Lystfiskervisen) var der en omgang siden sidst.

1.  Det generelle indtryk var at saltvandsfiskeriet og Norge havde skuffet, dog var der fanget nogle laks i Norge.
Karup å havde til gengæld været gavmild over for nogle af medlemmerne. Der var blevet fanget adskillige meget pæne ørreder (se under nyt fra medlemmer) og flere berettede om et større antal fangne mindre fisk.

2.  Finn Lajgaard fortalte om hans liv i Højslev Stationsby og om skolegang samme sted og i Skive.
Han blev ansat i et revisionsfirma, en branche han har været i indtil i dag. Da hans fodboldtalent var sådan at Ikast divisions hold fik interesse for ham flyttede han dertil, og han fik også arbejde i Ikast.
Finn har siden barndommen fisket de steder der var tilgængelige for et barn fra Højslev Stationsby og da han blev 13 år meldte han sig ind LFSO.
Fra 1999 til 2009 var han kasserer i LFSO.

3.  Som det næste blev hjælp til konkurrencen behandlet.
Seniorklubben var blevet bedt om at hjælpe til Karup å konkurrencen, og blev bedt om at stille 3 mand om lørdagen og 3 søndag, og det blev således.
Lørdag morgen fra 06.45 til 11.00
Martin Poulsen
Jens Peder Madsen
Jørn Hansen 
Søndag morgen fra 06.45 til 10.00
Martin Poulsen
Hans Jensen
Bent Nielsen

4.  Til næste møde har Lars Østergård fra fiskerikontrollen stillet sig til rådighed for orientering og spørgsmål. I bedes sende jeres spørgsmål til mig inden 1. september på mail jh.petuniavej@youmail.dk . Jeg vil så sende dem videre så Lars har mulighed for at give så korrekte svar som muligt.
Der blev ikke aftalt konkrete ture. Tonny finder en dato til en tur til Fly moserne, og Niels A. K. Hansen undersøger muligheden for en tur til flyvestationens vand sent i uge 35 eller senere, der er også stor interesse for pighvar og makrel ture, men da alle disse ture helst skal have vejret med sig bliver de bekendtgjort gennem hjemmesiden og mail.
Hvis du får en god ide til en tur kontakt mig på ovenstående mailadr. eller tlf. 29 72 20 41.

Torsdag den 12. juni

Referat af torsdagsmøde d. 12 juni.
Referent. Sigfred Madsen

Efter lidt praktiske informationer gik vi over til det sædvanlige program.

Vi sang et par sommersange.

1. Oplevelser siden sidst:

Flere havde haft spændende oplevelser og fanget flotte fisk, men Kurt havde fanget en stor rådden fisk, som havde fået både ham og bilen til at stinke fælt. Fisken var skadet i hovedet efter at være kroget.

2. Livshistorier:

Poul Erik Andersen fortalte: Han blev født i Sevel præstegård, hvor hans far var forpagter og havde mange børn, 10 stk. Han havde den ide, at når det yngste barn fik tænder så skulle den næste have tæer.

Poul Erik var ikke vild med skolearbejde. Kom i lære ved smeden og arbejdede som smed ca. 10 år efter læretiden. Gik derefter over til skovarbejde, og arbejdede for Hedeselskabet i 20 år, hvorefter han blev selvstændig skoventreprenør. Lyder navnet ”Skovtrold”. Har altid fisket og været medlem af LFSO siden han var ung. Blev storfanger i 1998 med fisk på

.

3. Planlægning af ture: Udsættes til efter sommerferien.

4. Eventuelt: Kurt vil på hjemmesiden sætte en dato for det lovede arbejde på klækkehuset. Så vil nogle forhåbentlig tilbyde deres hjælp.

Tonnys hold skal regne med snarest at blive indkaldt til arbejde med P-pladserne. De er noget tilgroede.

Angående Hjælp under konkurrencen: Sigfred kontakter Helge Jakobsen med tilbud om hjælp. Foreslår at han giver besked om et evt. behov, så nogen kan melde sig på seniormødet lige før konkurrencen 15-17 aug.

Til slut pakkede vi ”Cardinalen” til udsendelse. Sigfred har fået at vide, at der havde været problemer ved pakning i februar. Nogle medlemskort var kommet i forkerte kuverter. Vi må være mere omhyggelige næste gang.

Torsdagsmøde 8. maj

Denne torsdag afviklede vi vor sommerfrokost, se nærmere under afv. arrangementer 2014.

Torsdagsmøde den 10. april

Referat fra mødet den 10. april
Referent: Jørn Hansen

Først kaffen og en sang, (den valgte sang var svær at synge, så det lød ikke så godt som det plejer).
1. Gustav orienteredeom seniorklubbens aftalen med LFSO der ved et møde er blevet genforhandlet/bekræftet, se referat fra dette møde på dette link http://www.seniorklub-lfso-sdr-resen.dk/34957823.
2.Under siden sidst fortalte, Johan at han havde et par fisk i Randers fjord, Erik var taget fra mødet i marts ned i åen hvor han havde fanget en opgangsørred, Tonny og Mogens havde fulgt op på vinket om sild ved Virksund og havde fået sild nok for en længere periode (70 + 42). PÅ turen til Tusågårds P&T var der blevet fanget 1 ørreder hver af Jørn Kroer og Hans Jensen (Hammerum). På turen til Gudenåen den fra  2. april var der ingen der fik noget udover frisk luft.
3. Lasse fortalte under livshistorier om et meget turbulent arbejdsliv, der har spændt geografisk fra Thule til Saud Arabien med en omvej i Australien, og spændt fra at ligge i sprit på Grønland til formodentlig total afholdenhed i Saud Arabien.
Hans-Peder Eggers fortalte om et ligeledes kontrastfyldt arbejdsliv. Militæret og radioteknik  hos blandt andet B&O var holdepunkter i første del af Hans-Peders arbejdsliv, men under en arbejdsløshedsperiode i de svære 90'ere skiftede han total livsbane og blev socialrådgiver hvor han var beskæftiget indtil han sluttede på arbejdsmarkedet.
4. Tur til Vorgod å den 30/4 se nærmere under dette link. http://www.seniorklub-lfso-sdr-resen.dk/34687257
Pighvar turer arrangeres A-hoc over hjemmeside, der er stor interesse.
5. På næste torsdagsmøde den 8. maj holder vi vores tradisionelle sommerfrokost, den starter kl. 12.00 og der er tilmelding på dette link senest den 1. maj  http://www.seniorklub-lfso-sdr-resen.dk/34957821
 
 

Torsdagsmøde 13. marts

Referent: Jørn Hansen
Dagsorden:
Kaffehold: Jan Sørensen, Preben Skiffard og Poul Erik Andersen
1. Oplevelser siden sidst
2. Livshistorier (10-20minutter) Jørn Hansen og Hans Boel 
3. Planlægning af de næste ture.
4. Gennemgang af hjemmesiden ved Jørn
5. Eventuelt
Efter kaffen sang vi den omdelte forårssang "Nu lakker det ad tiden småt".
1. Derefter var der en omgang siden sidst, der blev ikke fortalt om de store fangster, og det der var fanget i fjorden var undermålere, Gustav havde et par fangster fra Djursland og Ole havde fanget en større fisk i åen om formiddagen inden mødet.

2. Jørn fortalte om en barndom på Fyn. Et arbejdsliv i flyvevåbnet, Siemens og Skive sygehus som elektronikmekaniker og It tekniker. Han fortalte endvidere om hans fiskeri interesse  der blev trigget af en campingweekend på Fornæs camping midt i  hornfisk sæsonen.

3. Der blev aftalt at Gustav skal arrangerer endnu en Djurslandtur, Den bliver lavet ad-hoc når Gustav mener at vejret vil arte sig. Turen bliver annonceret gennem mail og der bliver tilmelding på hjemmeside.

Harald og Eigil har arrangeret en tur til Tusaagard P&t 
Tilmelding her på dette link http://www.seniorklub-lfso-sdr-resen.dk/34957819 Dem der lavede tilmelding på mødet skal ikke gentage deres tilmelding.
 
Der blev ligeledes aftalt en Gudenåtur for at fange en frisk opgangslaks. Turleder Mogens tilmelding på dette link http://www.seniorklub-lfso-sdr-resen.dk/37051108 

4. Webmasteren gennemgik hjemmesiden.

5. Johan viste 2 videoer om laksefiskeri i Tana i nordnorge.

Inden mødet i forbindelse med en video session fortalte Lasse om rugekassen nede ved bækken og om projektet der kører sammen med Ålborg universitet.

Referat torsdagsmøde 13. marts

Torsdagsmøde 13. februar

Referat af torsdagsmøde d. 13 feb. 2014.
Referent Sigfred Madsen
 

Vi startede med sangen ”Når sneen tør i marts-april”.

 Gustav orienterede om et kommende møde med LFSO´s bestyrelse.

Eigil Møller bad sig fritaget for renovationsarbejdet. Bent Nielsen lovede at overtage jobbet ved Henning Gade.  Nb! Husk alle at sætte poser i stativerne inden 1. marts.

Oplevelser siden sidst:

Enkelte havde haft held til at fange lidt grønlændere i åerne og en enkelt P&T ørred.

Livshistorier:

Holger Jakobsen : Født og opvokset på gård i Krejbjerg. Tog traktorkørekort og arbejdede en tid ved en entreprenør. Kom senere ind i el-branchen. Og havde samme arbejdsplads i 42 år.

Blev gift i 1972 og har to børn.

Har mange interesser udover lystfiskeri: For eks. håndværk, byggeri, og reparation af gamle biler og plæneklippere.

Kurt Juel : Født på Fyn, men flyttede til moderens hjemegn i Østjylland. Faderen arbejdede på herregården Gyllingnæs. Fik som dreng en pram, og senere en norsk jolle, som han selv restaurerede. Sparede op til en motor som gav gode armmuskler.

Blev uddannet tømrer. Overtog et firma som voksede sig stort indenfor butiksinventar. Blev gift og fik to børn, men satte ægteskabet overstyr grundet travlhed.

Kræftdiagnose fik ham til at afstå firmaet, men det viste sig at være en fejldiagnose.

Er nu gift med Lily, bor i Fårbæk og de dyrker begge lystfiskeriet og nyder naturen tæt på Karup Å.

Ture:

Tur til Gudenå planlægges på næste møde.

Gustav vil arrangere tur til Djursland med kort varsel ved gunstigt vejr. Følg med på hjemmesiden!

Harald og Eigil Møller vil planlægge P&T – tur til omk. 1. april.

Eventuelt: Per Mark opfordrede til, at vi blander os lidt mere ved bordene, så nye medlemmer får bedre muligheder for at lære andre at kende. Det var der opbakning til.

Torsdagsmøde den 9.januar

Referat torsdagsmøde den 9. januar
Referent Jørn Hansen

Mødet startede med kaffe og en sang "Spurven sidder stum bag kvist"

1. Under siden sidst fortalte mange medlemmerne at der igen er mange fisk i fjorden, de fleste er dog undermålere, men der fanges også større fisk, de er alle i flot kondition, så det kan forhåbentlig give noget super fiskeri om et par måneder, når de er vokset et par cm.

2. Niels Jørgen Haarbo fortalte om en barndom og liv centreret om Skive, hvor han havde været købmand og arbejdet på lokale virksomheder som B&O og brandstationen, Niels Jørgen sluttede af med en historie fra hans fiskeliv. Under en tur ved åen så han en tilskadekommen rørhøg, han tog rørhøgen og puttede den i rygsækken, hvorunder høgen parkerede et par kløer i hans fingre, og med fuglen i rygsækken fortsatte han fiskeriet og en ørred på over 7 kg bed på, så den dag fik Niels Jørgen både fugl og fisk, ikke dårligt.
Gustav Setnik fortalte også livshistorie, og hans var fuldstændig forskellig fra Niels Jørgen´s. Gustav er født i Tjekkiet, gået i skole i Østrig, familien spredt i Østrig, Tyskland og Danmark, Gustav og hans famile var påvirket af verdenskrigen og kaosset efter, ligesom han var vidne til flygtningestrømmen fra Ungarn i 1956, da han på daværende tidspunk gik i skole i Østrig.

3. Årsmødet. Da Jens Peder ønskede at blive afløst som bestyrelsesmedlem, overtog Sigfred mødeledelsen. Der blev foreslået flere medlemmer og Gustav ville gerne påtage sig hvervet, så han blev valgt med akklamation.

4. Der blev ikke planlagt nye ture, dog var der udbredt interesse for en djurslandtur hvis vejret arter sig, så hvis vejrudsigten et par dage frem er gunstig, vil Gustav kontakte undertegnede og jeg vil rundsende info over mail, medlemmerne kan så melde til og aftale kørsel internt.

5. Eventuel. Kasseren gjorde opmærksom på at kontigentet kan indbetales over netbank, kontonr. kan findes her  http://www.seniorklub-lfso-sdr-resen.dk/43878187 .
Husk at angive tydelig afsender.

6. Lasse holdt et meget spændende foredrag om rugekasser, foredraget var underbygget med flere videoer, det var den udbredte opfattelse mellem tilhørerne, at rugekasser er en god løsning, og man forstod ikke establismentets modstand 

Torsdagsmøde den 14. november

Referat torsdagsmøde den 14. november
Referent Jørn Hansen

Mødet startede som sædvanligt med kaffe og en sang

Johan Schulz Petersen der var med for første gang, gav en kort præsentation af sig selv.

Under siden sidst, fortalte medlemmene at der i den sidste måned var udøvet meget forskelligt fiskeri, fra skrubbefiskeri i Kattegat, P&T turen til Skyggehale, laks i Gudenåen - Gustav havde fanget 3 og Sigfred 1 -,
Erik havde fanget 2 ørreder i åen de 2 sidste uger af fisketiden og flere medlemmer havde været i fjorden og kunne fortælle at der igen var fisk, Jørn Kroer havde på 8 ture hvoraf 3 var nulture fanget 54 hvoraf 10 kunne holde målet.

Leif Engeborg fortalte om en barndom i Skive og om et arbejdsliv ved postetaten og senere ved skive Folkeblad.
Bent Nielsen kunne også fortælle om barndommen, og en karriere i militæret indtil han gik over til landeriet, hvor han endte med meget jord og mange køer.

Der blev planlagt en tur til Horsens Fjord den 21. november tilmelding og nærmere her http://www.seniorklub-lfso-sdr-resen.dk/60366932 

Til Julefrokosten meldte Kurt, Jørn Kroer og Preben K. sig til at hjælpe Gunnar fra kl. 08.00.
Philip og Holger sørger for borddækningen.
Der er tilmelding til julefrokosten senest mandag den 2. december her http://www.seniorklub-lfso-sdr-resen.dk/60366933 

Lasse var ikke til stede om eftermiddagen, så punktet rugekasser kommer på næste møde.

Der blev vist en film om Skyggehaleture lavet af Mogens.

Før mødet var der fluebinding og blinkstøbning.

Det referat jeg skrev den 14. havde jeg desværre ikke fået gemt rigtigt, så dette er skrevet efter hukommelsen, da jeg også har smidt mine notater ud, så giv mig et praj hvis jeg har glemt noget væsentligt.

Referat torsdagsmøde 10. oktober 13

Referat af torsdagsmøde 10. okt. 2013.
Referent. Sigfred Madsen

Per Mark havde nye sange med til sanghæftet. Vi sang ”På Øresunds blå”.

Mange havde haft spændende fiskeoplevelser siden sidst.

Ole Maach og Philip Knudsen fortalte interessant om deres livshistorie.

Planlægning af ture:

Stor interesse for turen til Skyggehale P & T d. 7. nov.

Søerne ligger Karupvej

7442 Engesvang. (Husk evt. tilmelding hurtigst muligt.)

Tonny Johansen vil planlægge en tur til Lillebælt efter fladfisk. (Annonceres på hjemmesiden.)

Hans Jensen og Sigfred Madsen vil forsøge at planlægge en tur til Randers Fjord efter fladfisk. (Annonceres på hjemmesiden).

Per Mark vil godt arrangere tur til Sdr. Resens vand ved Karup Å, men venter nok til foråret.

Interessant forslag fra Eigil Møller og Leif Engeborg: Travaften på Skive Travbane med rundvisning, Spisning, og lidt spil. Vi kan evt. invitere damerne med. Pris 250 kr. pr. person.

Nærmere planlægning på næste møde.

Referat torsdagsmøde 12. september 2013

Referat 12. september
Referent Jørn Hansen

Efter kaffen startede mødet med en omgang siden sidst, rigtig mange medlemmer havde forsøgt forskellige former for fiskeri, men der var enighed om, bordet rundt at fangsterne havde været meget sparsomme.

Preben K. Jensen fortalte under livshistorie om et arbejdsliv som metalmand, maskinmester og sømand.
Ken Persson fortalte lidt om sin barndom og om hans arbejdsliv hvor han som leder havde arbejdet ved B&O, og derfra blevet selvstændig konsulent inden han gik på efterløn.

Lasse fremviste en rugekasse, og foreslog at seniorklubben producerede rugekasser, hvis der kom efterspørgsel udover dem han havde, derved kunne seniorklubben tjene nogle penge. Der var stemning for at det ville vi godt være med til.

Den planlagte tur til Vorgod å den 17. september bliver gennemført som planlagt
Der blev aftalt en guden å tur 7. oktober.
Jens Pederkontakter Per March for at undersøge muligheden for en tur til Sdr. Resen
Mogens vil lave en tur til Skyggehale P&T torsdag den 7. november, derom senere.

Punktet Gode fiduser kommer på dagsordenen til næste torsdagsmøde.
Sigfred fortalte at bestyrelsen i LFSO har forespurgt om nogle seniorklubmedlemmer ville forsøge at skaffe et overblik over garnfiskerriet i den indre del af Skive Fjord. Sigfred, Kurt og Jørn vil forsøge at se i hvilket omfang og hvor der garnfiskes i fjorden.
Fluebinding kl. 09.00 før torsdagsmøderne genoptages før næste møde.

Referat torsdagsmøde 8. august 2013

Referat 8.august
Referent Jørn Hansen

Efter kaffen og en sang var der en runde siden sidst.

Hen over sommeren er der af medlemmerne gjort mange forsøg på at fange forskellige fiskearter (makreller, pighvar og hornfisk) dog med begrænset held.
Nogle har haft heldet med laks i Norge, men der er flere der er kommet hjem fra Norge uden kontakter, fiskeriet i Karup å har ikke været succesfuld for de fleste medlemmer, Sigfred har dog med en havørred på 6 kg åndet Philip i nakke i storfangerkonkurrencen.
 
Ken Persson og Preben K. Jensen var sat på til livshistorie. Ken havde meldt afbud til mødet, og Preben ville gerne have udsat sit indlæg, så derfor blev punktet suspenderet, og de bliver sat på til livshistorie til næste møde.

Der blev planlagt 3 ture.  Se Arrang. tilm. afbud for nærmere
   Fly moserne tirsdag 13. august fra kl. 16 - 17 stykker til en hyggelig gang aftenfiskeri efter fredfisk, husk orm, mad o.s.v.
   Gudenåen onsdag 11.september - se tilmelding.
   Vorgod Å Tirsdag 17. september - nærmere efter næste møde.

12. november har klubben eksisteret i 5 år, i den anledning blev der enighed om at lave et indlæg i Cardinalen.
De medemmer der har lyst bedes sende et lille indlæg til Sigfred over
emnet - Hvorfor er jeg medlem i seniorklubben - Sigfred vil redigere indlægget.  

Referat torsdagsmøde 13. juni 2013

Referat 13.juni 2013
Referent Jørn Hansen

Denne torsdag var arrangeret så der var mulighed for at fiske i vort hjemvand, der var kaffe kl.09.00, brød skulle den enkelte selv sørge for.
Adskillige var mødt op til kaffe og flere havde været ude at fiske før kaffen, og efter kaffe kunne der igen fiskes før torsdagsmødet, der var desværre ingen der fik noget på krogen den formiddag.

Mødet kl. 13.00 startede med kaffe, brød og en sang.
Preben Skiffard, der gerne vil være med i klubben, gav en kort præsentation af sig selv.
Hvorefter der var en runde siden sidst. I den forløbne periode var der blevet landet pigvar, sild, hornfisk og Philip har lagt sig i spidsen for storfangerkonkurrencen med en 7 kg's fisk, men det generelle indtryk er at der er langt mellem snapsene både i åen og fjorden.
Mogens viste en video fra seniorklubbens tur til Gudenåen sidste efterår, en tur der var en rigtig succes med adskillige laks (5 og 2 havørred).
Der er blevet klaget over den tilstand vi efterlader klubhuset i. Bestyrelsen vil forhører sig hos formanden "hvad der er i det", men inden klubhuset forlades bedes kaffeholdet kontrollere/arrangere at krummer fejes sammen og at der evt. bliver støvsuget og svabret .
Der holdes ingen møder i juli måned, vi mødes igen først torsdag 8.august.
I og jeres familier ønskes alle en god sommer, med megen Flex på stangen. 

Referat torsdagsmøde 11. april

Referat torsdagsmøde 11. april 2013
Referent Jørn Hansen.

Efter kaffen og en sang var der en runde siden sidst. Deltagerne fra Gudenå turen fortalte om en fin tur hvor der også blev fanget en havørred.
Der var adskillige medlemmer der havde været en tur i Limfjorden, og de gav alle udtryk for frustration over manglen på liv i vandet, både manglen på ørreder, men især over den totale mangel på krible krable liv.
Gustav kunne berette om fisk på Djursland, derom senere.
N. O. Rasmussen bragte med sin livshistorie os tilbage til sydhavsøerne for 200 år siden og berettede om en rejse der bragte ham derfra over København til Skive, og om livet her på egnen og hans tilknytning til lystfiskemiljøet omkring Karup å.
Erik D. Andersen  fortalte om en barndom ved Hjerk, og om hvordan man dengang kunne overliste fjordens fisk.
Erik fortalte derefter om et arbejdsliv der førte til at han kunne gå på efterløn efter 38 år på B&O.
Der blev aftalt en Djurslandtur 2. maj, med Gustav som turleder. Side med tilmelding oprettes, konkret om mødested og hvornår følger.
På dagsordenen stod der video med tropisk fiskeri, men grundet tekniske vanskeligheder fik vi i stedet Gunnars fight med en 20 punders laks i Gaula (jeg tror det var Gaula) med Jons kommentarer, og det var nok ikke et dårligt bytte.
Philip, Kurt og Bent meldte sig til at hjælpe Gunnar til sommerfrokosten, mødetid kl. 09.00. Derudover kan der trækkes på de tilstedeværende flue- og rigbindere.
 Rigbindere, det blev aftalt at lave en workshop med diverse rigs, f.eks. rig til pigvar. 

Referat torsdagsmøde 14. marts 2013

Referat torsdagsmøde 14. marts 2013
Referent Jørn Hansen.
Oplevelser siden sidst. Det kolde vejr havde lagt en dæmper på aktiviteterne N. O. Rasmussen havde fanget et par fisk i åen og Holger Jakobsen havde fanget et par undermålere ligeledes i åen, 4 medlemmer havde haft en tur til mariager fjord en af de milde dage, dog uden at fange noget.
Der blev ikke fortalt nogen livshistorie, så de blev udsat til næste møde.
Turen til Djursland den 21. marts blev aflyst grundet det meget kolde vejr, det aftaltes at Gustav holder øje med hvornår der sker noget, og at han evt. sammen med Jørn arrangerer en ad hoc tur og info følger på mail.
Turen til gudenåen 4. april gennemføres.
Der blev aftalt en oprydningstur til flymoserne 6.april.
Seniorklubben holder sommerfrokost den 16. maj den mærkelige dato skyldes at Kristi Himmelfartsdag beslaglægger vor normale mødedato.
Mødet den 13. juni bliver arrangeret så det i forbindelse hermed, er muligt at fiske i Karup å, dem der har lyst kan så mødes til kaffe i klubhuset kl. 09.00.
Jørn lavede en gennemgang af hjemmesiden.
Mogens Thomassen viste en film om laksefiskeri i nordamerika.

Referat torsdagsmøde 14. februar 2013

Referat torsdagsmøde 14.februar 2013
Referent Sigfred Madsen

Oplevelser siden Sidst:

Mogens Thomassen havde besøgt en fiskesø og fanget 3 regnbuer.

Ole Maach havde været på kysten og set en spisende sæl på en isflage.

Livshistorie: Bengt Sørensen berettede spændende om sit liv som

fattig husmandssøn og smed.

Ture:

Gustav arrangerer tur til Djursland torsd.d. 21 marts. Mere om turen på hjemmesiden og på næste møde.

Mogens arrangerer tur til Gudenå torsdag d. 4 april. Nærmere herom på næste møde.

Renovation:

Preben K. Jensen overtager renovation ved Skråvejen. Ellers ingen ændringer.

Kurt og Sigfred sørger for to borde på plads til 1. marts.

Ken orienterede om knivkursus i uge 8.

Referat torsdagsmøde 10. jan. 2013

Referat torsdagmøde 10. jan. 2013
Referent Jørn Hansen.
Der var nedenstående dagsorden
Kaffehold: Jørgen Carlsen og Tonny Johansen
1. Oplevelser siden sidst
2. Livshistorier (10 -20 minutter) Eigil Nedergaard og Harald Moesgaard
3. Planlægning de næste ture
4. Eventuelt

Jens Peder bød velkommen efter kaffen og brødet.

1. Derefter var en en tur rundt, der var flere der havde været på en fisketur i det nye år, og der var flere der havde fanget fisk.

2.  Eigil Nedergaard og Harald Moesgaard fortalte kort deres historie.

3. Der blev ikke aftalt nye ture, men f.eks vejret arter sig og een får en ide, kan vi forsøge at arrangere gennem nettet og mail.

4.  Det blev aftalt at der herefter skal være 3 til at hjælpe Gunnar med kaffebordet før mødet.
Da der ikke var nok tilmeldte til et glatførekursus, blev det aftalt at stille det i bero, og tage det op igen efter sommerferien.
Til næste torsdagsmøde vil der blive støbt blink om formiddagen, samtidig med at der bindes fluer.
Bænkene der står i garagen skal renses for alger og males, det aftales på næste møde hvornår. Sigfred er tovholder.


Efter mødet blev der afholdt SALG - Byttedag med fiskegrej, der var en hel del grej til salg, og handelen gik livligt. 
 

Referat torsdagsmødet 8. november 2012

Referat torsdag møde den 8. november 2012                                    

Referent Jørn Hansen.

Jens Peder åbnede møde efter kaffen og en sang.,

Der var en runde siden sidst, hvor blandt andet Hans berettede om storfangerfisken.

Per Mark orienterede om det glatførekursus han havde undersøgt muligheden for få stablet på benene.

Et kursus kan gennemføres hvis der er 2 x 10 tilmeldte, altså 20 i alt, hustruer kan også deltage.

Prisen for hele arrangementet er 4.000 kr. altså 200 pr deltager. Kørslen sker i egen bil.

Da der ikke er fastlagt en dato, vil tilmelding på hjemmesiden være foreløbig.

Eigil Møller fortalte livshistorie.

Julefrokosten blev diskuteret. Eigil Nedergaard fortalte at der ikke blev behov for egenbetaling til julefrokosten, da kontingentet slår til.

Tonny, Jørn Kroer, Per Mark og Sigfred hjælper Gunnar med det praktiske.

Medlemmerne er meget velkomne til at komme med festlige indslag en god sang, historie eller andet.

Julefrokosten afholdes den 13. december kl. 12.00. Der er tilmelding på hjemmesiden. http://www.seniorklub-lfso-sdr-resen.dk/34687258

Der er ingen fluebinding før julefrokosten.  

Der laves en P & T tur til Herning Fiskepark onsdag den 21. november kl. 10.00 der fiskes i 4 timer. Der bliver ikke lavet fælles mad arrangement så du skal selv sørge for madpakke.

Mogens kommer med nærmere information.

Der laves en tur til Mariager fjord tirsdag den 13. november, tilmelding på hjemmesiden.

Der aftaltes at der i forbindelse med torsdagsmødet i januar afholdes en Salg - Byttedag 

Til martsmødet afholder Philip et ambassadør hjul service kursus, det om formiddagen.

Blinkstøbning skal evt. tages op senere.

Referat torsdagsmødet den 11. okt. 2012

referent: Sigfred
Ture okt - nov.:

Flymoserne torsdag d. 25 okt.

Mødested Fly forsamlingshus kl. 10.00.

( Evt. aflysning p.g.a.vejret eller andet annonceres på Hjemmesiden).

Put and Take Herning midt i nov. arrangeres på mødet d. 8.nov.

Andre aktiviteter:

Fluebinding om formiddagen i forbindelse med vinterens møder starter torsdag d. 8. nov. kl. 9.00.

Ved samme lejlighed vil Philip undervise i vedligeholdelse af ambassadørhjul.

Køreteknik / færdselsregler.

Per Mark vil spørge sin søn, om han vil påtage sig at undervise os.

Knivfremstilling.

Ken har påtaget sig at undervise igen til vinter. Det foregår i uge 8 fra mand. d. 18. til fredag d. 22 feb.

Julefrokost torsdag d. 13 dec.

Ændrede regler for storfanger:

Det blev bestemt, at kassereren pakker en fl. snaps pænt ind til storfangeren, som skal give en fl. snaps til julefrokosten.

Storfangeren får et diplom, som Harald har lovet at fremstille.( Ingen kæde).

Referat fra torsdagsmødet den 9. feb. 2012

Referant:  Knud Dalsgaard-Jensen

Ad 2  Tv-anlægget
           Knud Dalsgaard-jensen, Gunnar Høst og Niels A.K. hansen 
           vil sætte sig grundig ind i anlæggets små  finesser,
           så vi altid kan vise "ting og sager" uden problemer.


Ad 3   Planlægning af fisketure.
           Se under (klik).      
           Planlægning 2012  
                     og
           Lakseturen til (klik):  
           Mandelselven         

Ad 4   Indslag fra medlemmer.
           Oplægget blev positivt modtaget.
           Følgende blev vedtaget:
           -   alle kan melde ind vedr. fortælling om fisketure, billede, film, 
               fisketure i udlandet, altså alt om fiskeri.
           -   Din livshistorie.
               Tre medlemmer kommer med et indlæg 
               fra 2 til max. 10 min.
               Det enkelte medlem bestemmer selv indholdet.
               Vi starter fra afsnittet (klik):        
               Navn og foto på medlemmer.
               De første er Tonny, Knud og Mogens 

Evt.  Jørgen carlsens forslag om (klik)     Storfanger.                         

Torsdag den 12. jan 2012.

Referent Jens Peder.

Evaluering af 2011.
-  Generel stor tilfredshed med klubeftermiddagene.
-  Der skal findes folk, som skal have større kendskab
   til anlægget, således at vi kan se film o.l. uden der skal bruges tid på
   at få det til at virke.


Aktivitetsforslag 2012.
-  Medlemmer fortæller om deres oplevelser o.s.v.
-  Hver enkelt møde afsluttes med at bestemme,
   hvem der vil afholde aktiviteter på næste møde.
   (30-45 min. varighed).
   Emnerne kan være fortællinger om fisketure, billeder, film,
   Norgesture, Alaska, alt med fiskeri,
   men også andre spændende ting.

-  Forslag til fisketure.
   Gudenåen forår og efterår
   Skjern Å
   Vorgod Å (gennemgang af åens muligheder af
      et medlem, som kender åen)
   Storåen
   Syd Norge 3-4 dage.
   Pighvar tur forår- forsommer (fiskeriet skal starte fra morgenen
      og agn skal skaffes i forvejen).
   Fladfisketur til Lillebælt.
   Kystture Limfjorden-Djursland-Mariager fjord. 
   Geddetur til vores egen mose
   Put and Take (Tusegaard - Munkbro v/Holstebro-Herning).

-  Der er rigtig mange forslag til ture 2012,
   så nu er det bare med at få meldt ind,

   hvem der vil gå i gang med at arrangere og få fastlagt datoer. 
 
 

Sommerfrokost er fastsat til den 24 maj kl. 12.00.

Fremstilling af knive:
-  Ken medbringer:
   klinger, materiale til skæfte og skede, samt hvad der i øvrigt
      skal bruges.
   Er der nogen, som har materiale de gerne vil bruge, tages det blot med.
-  Deltagerne:
   Følgende kan medbringes, hvis man har mulighed for det:
   transportable skruestik, malerørepinde, filer med lidt bid i,
   plan og firkantede nålefile, skydelære, og quickgreb.
-  Ken vil lave en opgørelse til hver enkelt over
   materialeforbrug, som afregnes når vi er færdige.

Datoer for knivfremstillingen:
Torsdag den  9 feb. - kl. 09.00-12.45
                                     kl. 13.00- alm. klubeftermiddag
(Knud aftaler med Sigfred om at låse op, 
samt indkøb af rundstykker med mere,også til fluebinding).
Torsdag den 23. feb. -  kl. 09.00 hele dagen.
Torsdag den 8. marts - kl. 09.00-12.45
                                        kl. 13.00 - alm. klubeftermiddag
Torsdag den 22. marts - kl. 9.00 - hele dagen.

Torsdag den 13. oktober

På torsdagsmødet blev det besluttet at ændre datoen
for fisketuren til Djursland.

Datoen er ændret fra den 25 okt. til den 14 nov.

Torsdag den 8. sept.

Referat: Knud Dalsgaard-Jensen

Ad 1. Fast punkt. Hvad har du oplevet siden sidst?.

          Taget til efterretning.

Ad 2. Ajourføring af fisketure/arr. - tid og mødested.
          Gustav forespurgte, om vi skulle overnatte på fisketuren til Djursland.
          Alle var enige om, at det skulle være en dagtur,
          da vejrforholdene kunne medføre, at fiskeri ikke var muligt.

Ad 3. Drøftelse af hjemmesidens indhold og opsætning m.m..
          Tak for den positive kritik af hjemmesidens
           indhold og opsætning m.m.
           Jeg har ikke udarbejdet et referat fra mødet,
           men forsøgt at ændre indhold og opsætning
           med udgangspunkt i drøftelsen.
           1)  Øverst til venstre på siden kan i se,
                hvornår der sidst er fremsendt meddelelser
 .
           2)  Fremover vil jeg fremsende meddelelser
                direkte til det relevante afsnit,
                så I ikke skal over opdatering først.
           3)  Opdatering er fjernet.
           4)  I stedet for opdatering har jeg indsat   
                et nyt afsnit "Meddelelser - nyt".
                Her er der en oversigt over de meddelelser,
                der er fremsendt til dig de sidste 4 uger.
           5)  I det gråsorte afsnit til venstre
                 har jeg fjernet nogle hovedafsnit,
                 så du ikke først skal gennem et hovedafsnit 
                 inden du kommer til et underafsnit.
           6)  Jeg har forsøgt, at placere afsnittene
                 i en relevant rækkefølge. Det kan sikkert gøres bedre.
           7)  Afbud til fisketure.
                Se under "Tilmelding til fisketure".

Jeg håber:
-  at jeg med ovennævnte har tilgodeset
   jeres bemærkninger til indhold og opsætning.
-  at I vil melde tilbage, hvis jeg har glemt noget
   eller gjort det endnu vanskeligere at overse hjemmesiden.

                    
              

11. august


Referant:  Jens Peder Madsen

Torsdag den 1. september:
                     Tur til Skjern Å
                     Arr.: Mogens Thomassen

Torsdag den 8. september (efter normal klubmøde):
                     Tur til Karup Å flyvepladsens område
                     Arr.: Niels A.K. Hansen

Torsdag den 22. september:
                     Tur til Karup Å, Sdr. Resen
                     Arr.: Knud Dalsgaard og Per Mark

Onsdag den 12 oktober:
                     Tur til Gudenåen
                     Ar.: Mogens Thomassen

Tirsdag den 25. oktober:
                     Fisketur til Djursland
                     Gastav Setnik

Onsdag den 2. november:
                     Pigvartur til Vesterhavet nord for Esbjerg
                     Arr.: Jørgen Jensen

Torsdag den 17. november
                     Fisketur til Herning Fiskepark
                     Arr.: Mogens Thomassen

Torsdag den 24. november:
                     Kysttur til Limfjorden
                     Arr.. Ole Maach og Ken Persson


Fluebinding på klubdage
                     Første gang den 10. november kl. 9.00

Fremstilling af fiskeknive:
                     Datoer: 8.-22.-29. februar 2012
                     Det blev besluttet at bruge disse 3 hele dage.
                     Arr.: Ken Persson

         

10. februar

Referant: Jens Peder Madsen

Programpunktet med knive kom til at fylde det meste af eftermiddagen.
Der var så stor interesse og spørgelyst, at det blev besluttet, at Ken til næste vinter skal køre kursus for seniorklubben, evt. om formiddagen på dage med klubmøderne.
Ken har en hjemmeside, hvor du kan se mere www.unikaknives.dk .
Det med knive fyldte så meget, at punktet vedr. fremtidige arrangementer må være et punkt til mødet i marts.

Til mødet i MARTS vil Sigfred, Tonny og Per fortælle om fremstilling af kryddersnaps (med SMÅ smagsprøver)

Der vil også denne dag om formiddagen være
fluebinding og spinnefremstilling.

10. marts

Referant: Jens Peder Madsen

Formiddag.
Fluebinding/spinnefremstilling v/ Mogens
Philip viste, hvordan man renser og smører et Ambassadør hjul.

Eftermiddag.
1) Hjemmesiden.
    Knud gennemgik ændringer på hjemmesiden.
    Hovedpunkterne for disse ændringer er,
    at man nu kan melde afbud til møder frem i tiden.
    Under arrangementer - Dagsorden/arrangem.
    vil alle fastlagte aktiviteter så som torsdagsmøder fisketure m.m.,
    hvor tidspunktet er fastlagt fremgå.
    Vi vil også forsøge at lægge et kort referat fra klubeftermiddagene
    og vores ture på hjemmesiden.

2) Kryddersnaps.
    Per, Sigfred og Tonny fortalte om fremstilling af div. kryddersnaps
    og uddelte smagsprøver af deres produktioner.

3) Planlægning af fisketure.
    a) Put and take tur til Herning Fiskepark den 7.april. Arr. Mogens.
    b) Laksetur til Skjern Å den 2. maj. Arr. Mogens
    c) Geddetur til søer i Viborg medio maj. Sigfred og Helge
        vil komme med detaljer på mødet i april.
    d) Fladfisketur til Lillebælt
i maj.
        Tonny vender tilbage med dato. 
    e) Rejefiskeri
midt i juni. Tonny vender tilbage med dato.
    f) Gedde/grilltur til moserne i Fly enge
dato ikke fastlagt.
        Gunnar vender tilbage med dato.
    g) Fladfisketur til Lillebælt i september.
        Tonny vender tilbage med dato.
 
     h) Havørredtur til Karup Å. (Flyvepladsens stykke.) i september.
        Grødeslåning er afsluttet den 23. september
        Niels vender tilbage med dato.
    i) Laksetur til Gudenåen i oktober.
       
Mogens vender tilbage med datoen.
    j) Havørredtur til Karup Å (Sdr. Resen stykket) i oktober.
        Per vender tilbage med dato.
    k) Pighvarrefiskeri fra kysten.
        Harald vil finde ud af, hvilke muligheder vi har.
    l) Fladfisk i Limfjorden.
        Sigfred og Knud vil undersøge muligheden for
        at fange fladfisk i Limfjorden
.
   m) Havørred /sild/hornfisk i Limfjorden.
        Fisketur til Limfjorden kan arrangeres spontant ved at kontakte Knud.
        Meddel Knud dato, tidspunkt og mødested.
        Han vil så sætte det på hjemmesiden.
    n) Forøget kontakt mellem seniorklubbens medlemmer.
        Hvis du ønsker at få medlemmer fra klubben
        med på en af dig privat planlagt fisketur,
        så benyt proceduren under punkt m.

4) Torsdagsmødet i april.
    Gustav vil medbringe kort over djursland,
    samt fortælle om de gode fiskepladser.

14. april

Referant  Jens Peder Madsen

1. 
Jeppe Åkjær´s natur langs Karup Å.
     Sigfred gjorde opmærksom på et interessant arrangement den
     29. maj, arrangeret af LFSO og Holstebro kommune.   
     Tema: Jeppe Aakjær´s natur langs Karup Å.
      Der kan ses mere på LFSO´s hjemmeside   
www.lfso.dk
 


2.  Gustav, fiskeri på Djursland.
     Gustav, som bor på Djursland og har fisket i mange år,
     gennemgik sine mange favorit fiskepladser.
     Her skal nævnes: Karleby Klit, Sangstrup Klint, Fornæs Fyr,
     Kragenæsset, Glatved strand, Jernhatten Bogens Hoved,
     Esby Hage, Lushage og Isgård.
     Der findes selvfølgelig mange andre gode pladser
     og her kan henvises til Hjemmesiden
www.angling-eastjutland.dk
     Såfrem man har planer om en tur til Djursland er hjemmesiden
     et besøg værd.
     Man kan også kontakte Gustav, evt. på mail.
     han vil så i mange tilfælde være i stand til at give
     en meget udførlig vejledning.

3. 
Laksetur til skjern Å den 2. maj.
     Turleder Mogens Thomassen. 
    
Mødested: Dagligbrugsen i Borris kl. 8.00.    
     Dagkort (april-maj)  200 kr.
     Skjern Å laksetegn er gældende for hele 2011. Beløb: 100 kr.
    Tilmelding senest den 28. april.
     Ved tilmelding skal man skrive ,
     om man skal have dagkort a´200 kr. ( hvis man kun har
     Skjern Å laksetegn) 
     eller man skal have dagkort á 200 kr.
     + Skjern Å laksetegn á 100 kr.
     Mogens vil så sørge for at have laksetegnet.

4.  Geddetur til søer i Viborg.
 
     Geddetur til søerne i Viborg torsdag den 19. maj.
     Mødested Søndermarkskirken Koldingvej 79, 8800 viborg.
     Sidste frist for tilmelding mandag den 16. maj.
     Turleder: Helge Dahl Jensen og Sigfred Madsen.

5.  Knud gennemgik nyheder vedrørende
     hjemmesiden. 

12. maj

Referant  Jens Peder Madsen.

Se desuden under
opdatering.

ad 1) Opfølgning af planlægning af fisketure.

     a) Geddetur til søerne ved Viborg den 19. maj blev planlagt.
          Mødested og tidspunkt blev ændret til
          P.-pladsen ved Bilka (udkørsel) 
          Viborg kl. 8.45. 
          Harald vil tage klubbens båd, samt redningsveste med.
          Det kan endnu nås med tilmelding.
 
     b)
Fisketur til Tusaagaard Put and Take den 24. maj.
         Se mere på hjemmesiden 
         under torsdagsmøder/arrangementer  
  
        
Tilmelding se under opdatering.

    
c) Sommerfrokost torsdag den 26. maj 12.00  
         Gunnar vil servere grill retter med tilbehør,
         så af hensyn til indkøb bedes I huske
         at tilmelde jer senest den 23. maj.    
         Tilmelding se under opdatering
         Jørgen Jensen, Knud og Jens Peder møder en time før
         for at hjælpe Gunnar.

     d) Klubmødet 9. juni
er ændret til,
         at vi mødes i klubhuset kl. 15.00 til kaffe.  
         Efter kaffen køres der til Karup Å "Stenhøllet"
         for. Da der denne dato er mange,
         som pga. div. fisketure til Norge ikke kan deltage,
         Tilmelding se under opdatering. 
         skal vi imod sædvane tilmelde os.  
         Tilmelding se under opdatering.

     e) Fisketur til Salling Put and Take den 15. juni:  
         Se mere på hjemmesiden torsdagsmøder/arrangementer. 
         Tilmelding se under opdatering 

     f) Tonny vil planlægge en rejefisketur i juni.  
         Dato, tid og sted vil blive fremsendt senere.

     g) Første mødedag efter ferien er torsdag den 11. august.  
         Se mere på hjemmesiden.

     h) Der vil blive planlagt en geddetur til vores egne moser i august.

ad 2) Helge orienterede om geddeturen til søer ved Viborg.  
          Bl.a. om søerne, fiskemetoder og agn.  

ad 3) Mogens store kærlighed og passion for ABU Toby blink.  
         Mogens fortalte mange sjove historier
         om sin store kærlighed og passion for ABU Toby blink.
         Dette lige fra at tømme alle hylder i en butik for Toby,
         såfremt de var de "ægte" fremstillet i Sverige,
       til at smide alt tøjet for at svømme over Karup Å,
         for at redde en af sine elskede Toby,
         som havde sat sig fast på modsatte brink.

ad 4) Fisketuren til Skjern Å den 2. maj.  
         Mogens fortalte kort om turen til Skjern Å.
         Vejret var dårlig, der blæste meget
         og der var ingen laks, som havde lyst til at bide på krogen.

ad 5)
Sommerfrokosten den 26. maj kl. 12.00.  
         Se under ovennævnte
         Tilmelding, se under opdatering


 

Nyeste kommentarer

12.10 | 07:09

Kommer ikke til pakning af Cardinalen skal til læge

05.09 | 08:30

Jeg kommer til klubmesterskab kl. 08.00

30.08 | 12:56

Jeg kommer til klummesterskabet 8 September kl. 8

22.08 | 20:41

Frank U. Knop Struer har meldt sig ud.