Seniorklub LFSO og Sdr. Resen

Afviklede aktiviteter 2012 - møder og ture-

Julefrokost 2012

Den 13. december holdt klubben julefrokost i trevad.
Gunnar havde igen tryllet med maden og vi fik en lækker servering, menuen var som følger.
-Sild med karrysalat-
-Fiskefilet med remoulade-
-Røget laks på franskbrød med æggestand-
-Ølben med flødekartofler-
-Risalamande-
-Kaffe og klejner-
Sigfred havde begået en sang til lejligheden, der blev afsunget sammen med et par andre sange, blandt andet en dialektsang som Mogens havde med.
Jens Peder overrakte diplomet for største fisk i klubregi til Hans Jensen sammen med en flaske brændevin, der på det tidspunkt næsten var tømt.
Sigfred underholdt med sang og historier.
Det var en rigtig vellykket eftermiddag, med en god stemning og megen snak.

Herning Fiskepark 21. november 2012

På turen til Herning Fiskepark deltog der 16 medlemmer.
Der blev fanget 8 fisk, 5 regnbuer, (den største var ca. 6 kg) og 3 kildeørreder med den største på 1,8 kg. 

Mariager Fjord 13. nov. 2012

Der var 4 medlemmer der deltog i turen til Mariager Fjord.
Sigfred Madsen
Ole Maach
Ken persson
Jørn Hansen
Vi fiskede 3 forskellige steder på sydsiden af fjorden, og det sidste sted var der bingo for 3 af deltagerne, se det vedhæftede billed.
Derudover blev der landet adskillige undermålere, og adskillige mistede fisk.
Jeg var den heldige, jeg fangede ikke noget, og slap derfor for at rense fisk.

Torsdagsmøde 8. november 2012

Kaffehold: Jørgen Carlsen og Per Mark
1. Oplevelser siden sidst
2. Livshistorier (10 -20 minutter) Axel Knudsen og Eigil Møller
3. Planlægning de næste ture
4. Eventuelt

Bemærk: Der startes igen op på fluebinding før torsdagsmøderne. første gang den 8. november kl. 09.00.
I løbet af vinteren til en fluebindings formiddag vil Philip undervise i vedligehold af ambassadørhjul.

Evt. Put and Take tur i novenber aftales på mødet 8. november.


Torsdagsmøde 11. oktober 2012

Kaffehold: Jens Peder Madsen og Martin Poulsen
1. Oplevelser siden sidst
2. Livshistorier (10 -20 minutter) Poul Bruun og Niels A. K. Hansen
3. Planlægning de næste ture
4. Eventuelt

I forbindelse med mødet, vil Ken medbringe materiale om knivklinger der kan bruges til et nyt knivkursus først i 2013.

Efter mødet vil der blive blive forsøgt at arrangeret en tur til Sdr. Resen vandet.

Gudenåen 3. oktober 2012

Ekstra tur til gudenåen den 3. oktober 2012.
Da turen den 27. september var så stor en succes, var der flere medlemmer der blev enige om at tage til gudenåen den 3. oktober, for at gøre et indhug i laksebestanden i gudenåen.
Deltagere.
Sigfred Madsen
Jørgen Carlsen
Harald Moesgaard
Eigil Møller
Jørn Hansen
Eigil tabte en fisk lige før landingen, og havde et par hug, men vi ikke noget på land. 

Gudenå tur 27. sep. 2012

Turen blev afholdt som planlagt, og med overvældende succes.
Der blev fanget 7 fisk ( 5 laks og 2 ørreder) af 12 mand. Der var også flere fisk der blev tabt, så der er tale om et fantastisk resultat.

Tur til Gudenåen på Bjerringsbro's fiskevand 27. september 2012.

Arrangør Mogens Thomassen 40 7152 36.

Mødested Statoil Pilevej 18, Bjerringbro klokken 09:00. Her kan der købes dagkort og der aftales nærmere.

Der er p.t. følgende tilmeldinger, hvis du bliver forhindret, meld fra på hjemmesiden.

Ole Maach 27172261
Bent Nielsen 24228406 ?
Hans Jensen 29891532
Martin Poulsen 86826628
Gunnar Høst 61662924
Philip Knudsen 40155428
E. Nedergaard 40320047
Jørgen Carlsen 97525381
Poul Bruun 40594121
Hans Jensen 97118457
Holger Jakobsen 30245265
Gustav Setnik 20379915
Erik D. Andersen 61305375
Eigil Møller 97524728 ?

Overskrift 1

Tur til FKS fiskevand 13.september 2012

Turen til Flyvestation Karup's fiskevand arrangeret af Niels A. K. Hansen havde 10 deltagere.
Det var godt fiskevejr og et meget spændende fiskevand at udforske, og der blev fanget 2 fine fisk, selvfølgelig af heldige (dygtige) Philip.

Dagsorden den 13. september 2012

Kaffehold: Kjeld Sørensen og Gunnar Høst
1. Oplevelser siden sidst
2. Livshistorier (10 -20 minutter) Gunnar Høst og Martin Poulsen
3. Planlægning de næste ture
4. Eventuelt

Efter mødet vil der blive blive forsøgt at arrangeret en tur til FSN Karups vand.
Arrangør Niels A. K. Hansen Info følger.

Tur til Vorgod å 24. august 2012

Torsdag den 24. august 2012.
Mogens Thomassen er arrangør.
tlf:  40 71 52 36
e-mail: mt@karupaa.com
Turen blev afviklet 

Der var 3 deltagere

Maling klubhus 15. august 2012


Maling af klubhus.

Onsdag den 15. august
Mødested klubhuset kl. 08:00

Der mødte 13 op til fællesarbejdet, og hele huset fik en omgang, vejret var med os, så det gik som en leg og vi var færdige før middag.

Dagsorden den 09. august 2012

Kaffehold: Kjeld Sørensen og Jørn Hansen

1. Oplevelser siden sidst
2. Livshistorier (10 -20 minutter) Jørn Kroer og Gunnar Høst
3. Planlægning de næste ture
4. Eventuelt

Det blev aftalt at dem der har lyst, mødes til morgenkaffe kl 08.00 (morgenbrød medbringer i selv, der laves kaffe). Der er så mulighed for at fiske i Karup inden morgenkaffen og igen når kaffe er drukket og frem til klubmødet kl. 13.00.

Dagsorden til torsdagmøde 14. juni 2012

Kl. 13.00 Klubhuset i Vridsted

Kaffehold: Jørgen Carlsen og Jørn Kroer

1. Oplevelser siden sidst.
2. Livshistorier (10 -20 minutter) Sv. AA. Sortemos og Jens Peder Madsen
3. Eventuelt

Torsdag den 24. maj

Kl.  12.00
Sommerfrokost

Dagsorden til torsdagsmøde 10. maj 2012

Vigtigt: Afbud til mødet til Gunnar Høst på tlf. 97456600 / 61662924

Kaffehold: Tonny og Mogens Th.

Kl. 13.00 Dagsorden.

1. Opgaver efter Knuds bortgang.
a. Bestyrelsen
b. Hjemmesiden
c. Udsendelse til medlemmerne
d. Tilmelding til ture samt opfølgning med tovholderen på turen. (Hvem gør hvad ved evt ændring / aflysning).
e. Adgang til klubhuset, hvis Gunnar er forhindret (nøgle + alarm).
f. Bærbar Pc,er til brug på møderne, og hvem kan koble op (kode til trådløs router).

2. Hvad har du oplevet siden sidst?

3. Dato for torsdagsmøder sidste halvår 2012.

4. Fortsat drøftelse af fisketure.

5. Indslag fra Jørgen Carlsen og Jørn Kroer - livshistorie. (10 - 20 min.)

6. Sommerfrokost torsdag d. 24. maj.
a. Madhold.
b. Festlige indslag.
c. Fremvisning af knivholdets resultater.

7. Evt.

Bestyrelsen

Torsdag den 12. april

NB: Jeg er usikker på om der er fluebinding kl. 9.00?
I bedes venligst melde tilbage om der er fluebinding.

Kaffehold: Gustav Setnik og Holger Jacobsen.

Kl. 13.00 Dagsorden.
               1. Hvad har du oplevet siden sidst.
               2. Fortsat drøftelse af fisketure.
                   a) Poul Bruun vil orientere om fisketur 
                       til Skjern Å (Ikast fiskevand).
                       Fisketuren er planlagt til den 31. april.
                   b) GustavSetnik vil orientere om fiskeri 
                       på Djurslandskyster.
                       Se hans fremsendte orientering under
                       (klik på )   
Nyt fra medlemmer .   
                       Han håber, at vi på mødet kan finde
                       en dato til en fælles Djurslands tur.
                   c) evt.
               3. Indslag fra Per Msrk og Knud Dalsgaad-Jensen
                   - livshistorie.
               4. Evt.
           

Torsdag den 22. marts

Kl.  9.00 - resten af dagen
Fremstilling af Knive

Torsdag den 8. marts

Kl.   9.00 - 12.45
        Fremstilling af fiskeknive
        Fluebinding

Kl.   13.00 -
        Torsdagmøde
            
Kaffehold Bent Nielsen og Niels Jørgen Haarbo
         
1)  Medlemmerne fortæller om deres oplevelser.
        2)  Hvordan går det med fiskeknivs gruppen?
        3)  3 medlemmer fortæller om deres liv.
             Tonny, Knud og Mogens
        4)  Næste torsdagsmøde.
             Indslag fra 3 medlemmer 
             (Jørgen Carlsen, Jørn Kroer og Per Mark?)       
        5)  Fortsat drøftelse af fisketure m.m.
             bl. a. fisketuren til Mandalselven
        6)  Forslag:
             Hva´ med vores samleverske, ægtefælle
             m.fl. ?.
             Sku´ vi lave en hygge eftermiddag- eller aften for dem?.
         7) Evt.             
      

Torsdag den 23. feb.

Kl. 9.00 - hele dagen
Fremstilling af knive.

Torsdag den 9. februar.

Kl.  9.00 - ca. 12.30
      Fremstilling af fiskeknive v/Ken Persson.
      Redskaber klik:   
Referat fra sidste torsdagsmøde      
      Fluebinding
      Knud eller Sigfred låser døren op til klubhuset kl. 8.50,
      og kommer med rundstykker m.m.

Kl. 13.00 Torsdagsmøde

         Kaffehold: Philip Knudsen og Leif Engeborg 
 Dagsorden:
      1)  Medlemmerne fortæller om deres oplevelser.     

      2)  Anlægget. Hvem vil påtage sig uddannelsen,
             så vi er sikker på det fungerer?
      3
)  Planlægning af fisketure. 
            Klik:   
Planlægning 2012      
        4)  Indslag fra medlemmer (se ovennævnte)
        5
)  Aktiviteter på næste torsdagsmøde. 
            (Se ovennævnte.
         6)  Evt.

Husk at medbringe kontingent 200,00 kr. for året 2012.

(Klik på billedet og det bliver forstørret).
 

Ken Persson med sine unika fiskeknive.

Torsdagsmødet den 12. jan 2012.

Kaffehold: Preben K. Jensen og Ole Maach.

Kl.  9.00  Fluebinding
                Jørn Kroer åbner og køber rundstykker til ca. 8 personer.


Kl. 13.00 Dagsorden.
                1. Hvad har du oplevet siden sidst.
                2. Referat fra fisketuren til Djursland.
                3. Ken Persson vil gennemgå programmet
                    for fremstilling af fiskeknive,
                    samt aftale mødedatoer.
                4. Seniorklubben - mødedatoer 2012.                
                5. Evaluering af aktiviteter 2011.
                6. Planlægning af aktiviteter foråret 2012.
                    evt. forslag til efteråret.
                    (Vi håber, at I medbringer nye gode forslag til mødet).
                7. Evt.


Kontingent kr. 200,00 kr. for 2012 må I gerne medbringe.


Tilmelding til fremstilling af fiskeknive: Fiskeknive

(Klik på billedet og det bliver forstørret) 

Parti fra fisketuren til Djursland.

Nyeste kommentarer

12.10 | 07:09

Kommer ikke til pakning af Cardinalen skal til læge

05.09 | 08:30

Jeg kommer til klubmesterskab kl. 08.00

30.08 | 12:56

Jeg kommer til klummesterskabet 8 September kl. 8

22.08 | 20:41

Frank U. Knop Struer har meldt sig ud.